Sadržaj kursa
AutoCAD 3D modelovanje
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću se baviti modelovanjem elementa koji se nalaze u unutrašnjem dvorištu. Za početak ću kreirati Layer pod nazivom 3D-Terrain. Nakon toga treba još samo da ga aktiviram i eventualno izaberem neku drugu boju. U tom cilju ću kliknuti na ovaj kvadratić i iz palete izabrati tamno zelenu nijansu.

Obzirom da je dvorište potpuno ravno ja ću se potruditi da njegovu površinu izmodelujem na što jednostavniji način. Za početak ću nacrtati jednu zatvorenu poli liniju i pri tome voditi računa da ona obuhvati čitavo dvorište. To mi neće biti teško jer na modelu postoji dovoljno elementa koje mogu da iskoristim za precizno pozicioniranje karakterističnih tačaka. Poslednji segment ću kreirati uz pomoć opcije Close jer to predstavlja garanciju da ću dobiti potpuno zatvorenu konturu.

Pošto mi je za dvorište potrebna ravna površina, ja ću pokrenuti funkciju Plansurf i uz pomoć Object opcije selektovati ovu konturu. Ako nakon toga pritisnem Enter na ekranu će se pojaviti novi element koji u velikoj meri odgovara onome što sam i želeo da postignem. Da bi sve bilo baš onako kako treba, ja ću se potruditi da sredinu dvorišta malo izdignem i na taj način obezbedim normalno odvođenje kišnice.

Da bih to postigao, neophodno je da iz ovog menija izaberem opciju 3D Modeling i pređem na odeljak pod nazivom Surface. Nakon toga mi neće biti teško da pokrenem funkciju Convert to NURBS i selektujem površinu koja se nalazi u sredini objekta. Ako nakon toga pritisnem Enter, AutoCAD će izabrani element pretvoriti u tzv. Ne Uniformni Racionalno Bazirani Splajn (skraćeno NURBS) što u stvari predstavlja samo drugačiji način da se prikaže jedna prostorna površina. Da bi zaista mogao da menjam neke njene karakteristike, neophodno je da pokrenem funkciju Show CV i na taj način prikažem tzv. kontrolna temena (Control Vertex). Nakon toga će se na uglovima pojaviti male plave tačkice koje mi na žalost, nisu od velike pomoći, jer je meni potrebno nešto što se nalazi u sredini. Da bih konačno postigao svoj cilj, moram još da primenim funkciju Rebuild i selektujem površinu koja predstavlja dvorište. Nakon toga će se na ekranu pojaviti novi okvir, pa mi neće biti teško da promenim broj kontrolnih tačaka. To se može uraditi za dva pravca – U i V, a ja ću oba parametra sa 2 povećati na 5. Na taj način ću dobiti još nekoliko kontrolnih tačaka koje se nalaze u sredini pa mi neće biti teško da ostvarim svoj cilj. Pre toga je naravno, neophodno da selektujem odgovarajuće elemente, a to se može postići uz pomoć miša uz istovremeno držanje Control tastera. Ja ću izabrati ove tri kontrolne tačke i odmah postaviti kursor iznad linije koja predstava vertikalnu osu. Ako nakon toga pritisnem levi taster miša, biću u prilici da se pomerim na gore i na taj način promenim oblik čitave površine. Ova promena mora da bude sasvim mala jer ne bih želeo da dođe do velikih deformacija. Da bih uspešno obavio ovaj zadatak, treba još samo da pritisnem taster Esc i prekinem komandu. Ako čitav model prikažem sa boka, videćete da u sredini dvorišta postoji malo ispupčenje a to sam upravo i želeo da postignem. Na kraju treba još samo da izborom opcije Hide CV isključim prikaz kontrolnih tačaka i time dovršim ovu lekciju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button