Sadržaj kursa
AutoCAD 3D modelovanje
Sadržaj lekcije

Pod drugog sprata se najlakše može kreirati kopiranjem postojećeg plafona. Zato ću pokrenuti odgovarajuću komandu, selektovati ovaj element i postaviti ga na nešto veću visinu.

Nakon toga bih mogao da uveličam jednu od ivica i izmerim debljinu ploče. U te svrhe ću iskoristiti funkciju Distance i jednostavno selektovati tačke koje se nalaze na suprotnim ivicama. Ako se pri tome ima u vidu da ona treba da posluži kao pod prvog sprata, lako ćemo doći do zaključka da je ona suviše tanka. Da bih rešio ovaj problem, ja ću upotrebom komande Copy jednostavno dodati još dva ovakva elementa i postaviti ih jedan ispod drugog. Nakon toga mogu da pokrenem komandu Union, selektujem sve tri ploče i od njih napravim jedinstveni element. Ako ponovo proverim njegove dimenzije, na ekranu će se pojaviti rezultat koji je mnogo povoljniji od onog na početku ove lekcije.

Pošto sam uspešno kreirao novi element, ne bi bilo loše da ga smestim na odgovarajući Layer. U tom cilju ću otvoriti okvir sa slojevima i ovu listu povećati za još jednu stavku. Ovoga puta ću za naziv Layer-a uneti 3D-Slab2 i jednostavno preskočiti njegovu aktivaciju. Njegov status mi u ovom trenutku nije bitan, jer ionako želim samo da promenim lokaciju ove ploče. To se najlakše može postići primenom funkcije Quick Properties pa ću zato prvo selektovati ovaj element, uneti odgovarajuću prečicu i iz liste umesto 3D-Ceiling1 izabrati 3D-Slab2.

Na kraju treba još sam da ovu ploču smestim na njenu pravu poziciju pa ću zato pokrenuti komandu Move, selektovati odgovarajući element i kao referentnu tačku izabrati njen gornji ugao. Nakon toga mi neće biti teško da kliknem na tačku koja se nalazi na gornjoj ivici zida i na taj način dovršim ovu operaciju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button