Sadržaj kursa
AutoCAD 3D modelovanje
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću se skoncentrisati na kulu i njene zidove. Kao što vidite, trenutno se na toj lokaciji nalazi samo jedan element a on će mi poslužiti kao osnova za formiranje zidova. 

Za početak ću primenom funkcije Layer Make Current aktivirati sloj na kome se on nalazi i sa Extrude ga pretvoriti u pravi 3D objekat. Za visinu mogu da odaberem bilo koju vrednost a ja ću se potruditi da čitava konstrukcija krene od nivoa terena.

Može se reći da je za sada sve ispalo u skladu sa očekivanjima pa ću selektovati čitavu kulu i izborom opcije Hide Object je privremeno ukloni sa ekrana. Ako se nakon toga okrenem na suprotnu stranu, biću u prilici da postojeći model uporedim sa odgovarajućom fasadom. Kao što i sami možete da se uverite, ivicu zida predstavlja linija koje se nalazi sa leve strane a njena gornja tačka označava ukupnu visinu. Da bih ovaj podatak preneo na 3D model, ja ću iz te tačke nacrtati pomoćnu liniju i pri tome voditi računa da ona bude upravna na površinu zida. Pošto sam na ovaj način označio njegovu visinu, mogu da pokrenem komandu Rectangle i nacrtam novi pravougaonik. On treba da bude dovoljno veliki da obuhvati čitavu kulu pa ću zato za suprotni ugao izabrati tačku koja se praktično nalazi u dvorištu. Nakon toga je potrebno da ovu konturu sa Extrude pretvorim u 3D Solid a on će mi odlično poslužiti  za uklanjanje suvišne zidne mase.

Čini mi se da sada ispod ove krovne površine nedostaje jedan mali deo zida ali se taj nedostatak može relativno lako ispraviti. Ja ću u tom cilju prvo izolovati Layer na kome se nalaze svi zidovi i još malo uveličati deo sa problematičnim segmentom. Nakon toga mi neće biti teško da aktiviram funkciju Dynamic UCS i nacrtam poli liniju koja se poklapa sa njegovim ivicama. Ovaj element mogu lako da pretvorim u 3D objekat i da ga na kraju povežem sa ostalim zidovima. Da bih vam pokazao šta sam postigao, ja ću uključiti sve slojeve pa ćete se i sami uveriti da ispod krova više ne postoji nikakva praznina. To znači da mogu da obrišem ovu pomoćnu liniju i da pređem na sledeću fasadu.

Kao što vidite, sa ove strane se krov deli na dva segmenta što znači da i fasadni zid mora da prati ovu konturu. Isti detalj se može videti i na drugoj fasadi pa ne bi trebalo da bude problema oko njegove realizacije. Ja ću za početak nacrtati pomoćnu liniju koja počinje od ove tačke i nastavlja se prema 3D modelu. Pošto mi to nije dovoljno za određivanje tačne pozicije, moram da se prebacim na suprotnu fasadu i potražim odgovarajući detalj. Nakon toga mi neće biti teško da nacrtam još jednu pomoćnu liniju i da je ukrstim sa ovim pravcem. Pošto sam na ovaj način odredio tačku u kojoj se seku ova dva pravca, mogu da isključim funkciju Dynamic UCS i nacrtam položaj buduće ivice. Sada treba još samo da uklonim ovaj deo zida pa ću prvo izdvojiti odgovarajuće elemente i odmah pokrenuti komandu Presspull. Nakon toga treba još samo da kliknem na ovu površinu i da je povučem na dole. Ako pri tome precizno lociram tačku koja se nalazi na preseku ovih linija, izabrani segment će biti skraćen na odgovarajuću meru. Na žalost, izgleda da mi je promakla jedna manja površina pa ću ponoviti isti postupak i uz pomoć funkcije Presspull eliminisati i ovaj segment.

Kao što ste i sami mogli da se uverite, ove dve linije su mi odlično poslužile jer bez njih ne bih bio u mogućnosti da odredim tačan položaj novog elementa. Na kraju treba još samo da uključim sve slojeve i izborom opcije End Object Isolation prikažem ostatak kule. Ukoliko vam smetaju linije koje su se pojavile unutar zidova možete ih eliminisati spajanjem susednih elemenata. Ja ću u tom cilju upotrebiti funkciju Union i ukloniti nepotrebne spojeve.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button