Sadržaj kursa
Upotreba šablona
0/1
Excel za početnike
Sadržaj lekcije

Ukoliko ste u prethodnim verzijama često koristiti funkcije za rad sa listama, možda će te se iznenaditi kada vam kažem da one u Excel-u 2007 više ne postoje. Umesto njih, na raspolaganju vam je nova funkcija pod nazivom Tables. Sada ću vam pokazati kako se ona koristi.

Da bih imao dovoljno materijala za rad, ja sam već kreirao jedan dokument koji na prvi pogled zaista izgleda kao obična lista. Sada mogu da selektujem neku od ovih ćelija i da na ekranu prikažem opcije koje se nalaze na odgovarajućem segmentu trake. U ovom slučaju su u pitanju Insert opcije među koje spada i odeljak za rad sa tabelama. Ja ću kliknuti na dugme pod nazivom Table da bi se na ekranu pojavio novi okvir. Excel će automatski uokviriti sva polja u kojima se nalaze podaci i ponuditi vam da mogućnost da od njih napravite novu tabelu. Pošto se u prvom redu već nalaze naslovi pojedinih kolona, ja ću zadržati opciju My table has headers i kliknuti na dugme OK. U tom trenutku će svi postojeći podaci biti prebačeni u novi tabelu a ona će biti formatirana u skladu sa stilom koji je poslednji korišćen. Pored toga, na raspolaganju će vam biti i nova grupa funkcija koje se krije iza opcije Table Tools. Neke od njih kao što su Remove Duplicates i dodeljivanje unapred definisanih stilova ste već savladali pa se njima u ovom trenutku neću detaljnije baviti.

Pored toga, na raspolaganju su vam opcije za oblikovanje tabele (Table Style Options), rad sa podacima koji potiču iz drugih programa (External Table Data) kao i mogućnost da promenite njen naziv. Ja ću umesto Table1 u ovo polje upisati InventoryQ1 da bi kasnije lakše baratao ovim podacima.

Kao što vidite, na vrhu svake kolone postoje strelice koje vam omogućavaju da upotrebite funkciju AutoFilter. To znači da možete jednostavno kliknuti na neku od njih i iz menija izabrati odgovarajući pojam da bi se na ekranu pojavio samo onaj deo tabele koji odgovara zadatom kriterijumu. Za isključivanje ove funkcije treba ponovo kliknuti na isto dugme i izabrati opciju Select All.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button