Sadržaj kursa
Upotreba šablona
0/1
Excel za početnike
Sadržaj lekcije

Pre neko što rezultate do kojih ste došli prikažete drugima, ne bi bilo loše proveriti da li je sve na svom mestu. Na ovom primeru ću vam pokazati kako se to može uraditi.

Za početak ću klikom na odgovarajuća polja sakriti pojedinačne stavke tako da na ekranu ostanu samo redovi koji sadrže zbirne vrednosti. Na žalost, ukupan iznos koji bi trebalo da se pojavi u poslednjem polju sa desne strane nije moguće pročitati na ekranu. Doduše, ako kursor postavim iznad njega, pojaviće se pomoćni okvir sa tačnim iznosom, mada bi bilo bolje da se i ova vrednost prikaže normalno kao i sve druge.

Ovaj problem se vrlo lako može rešiti. Naime, dovoljno je samo malo povećati širinu poslednje kolone pa će kompletan sadržaj ove ćelije ponovo biti dostupan. To možete uraditi ručno tako što ćete kursor postaviti na liniju koja deli dve kolone i kada se na ekranu pojavi vertikalna linija sa dve crtice, pritisnuti levi taster miša i pomeriti ga na desno. Kao što vidite, sve numeričke vrednosti su sada normalno prikazane na ekranu.

Pre nego što pređem na drugi deo lekcije, ja ću selektovati čitavu tabelu i u Outline odeljku potražiti opciju Expand. Ona se nalazi u krajnjem desnom uglu trake sa alatkama pa vam neće biti teško da je pronađete. Kada kliknem na nju, Excel će prikazati sve stavke koje pripadaju poslednjoj grupi. Ukoliko želite da prikažete i ostale sadržaje, moraćete da kliknete na odgovarajuće dugmiće. Pošto je sada na ekranu prikazana kompletna tabela, mogu da kliknem na opciju Review i prikažem još neke od opcija koje se mogu koristiti za proveru dokumenta. To se pre svega odnosi na proveru pravopisa, pa ukoliko ste koristili engleske izraze ili raspolažete odgovarajućim rečnikom, kliknite na dugme Spelling i proverite da li je sve u skladu sa pravilima. Program će odmah primetiti da su reči Butter i cream napisane bez razmaka što u ovom slučaju nije greška, pa ću zato kliknuti na dugme Ignore All i nastaviti dalje. Sledeći primer predstavlja klasičnu grešku u kucanju pa ću zato izborom dugmeta Change prihvatiti ispravno napisanu reč Dutch.

Izgleda da je sa ostatkom dokumenta sve u najboljem redu, jer se na ekranu pojavila poruka da je provera završena. To znači da mogu da kliknem na dugme OK i da se vratim na osnovni okvir.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button