Sadržaj kursa
Upotreba šablona
0/1
Excel za početnike
Sadržaj lekcije

Pre nego što vam pokažem kako se štampaju dokumenti, moram da vam skrenem pažnju na sledeće – na papiru ćete dobiti ono što vidite na ekranu. To znači da će tekst u koloni B biti nepotpun, dok će numerički podaci iz poslednje kolone biti zamenjeni simbolima. Da bih vam to i dokazao, kliknuću na dugme Print Preview pa će se na ekranu pojaviti prikaz štampane verzije dokumenta. Kao što vidite, položaj svih elemenata je potpuno isti kao i u radnom režimu.

Da bih otklonio ove nepravilnosti, prvo ću kliknuti na dugme Close Print Preview i vratiti se na osnovni dokument. Sada mogu da kliknem na polje koje se nalazi u gornjem levom uglu tabele i jednim potezom selektujem sve podatke. Možda niste znali, ali Excel može da potpuno automatski prilagodi širinu kolone tako da njen sadržaj bude u celosti prikazan na ekranu. Za to je dovoljno da postavite kursor na neku od linija koje razdvajaju kolone i dva puta brzo pritisnete levi taster miša. U tom trenutku će širina svih kolona automatski biti usklađena sa sadržajem. Ukoliko ponovo kliknem na dugme Print Preview, videćete da na tabeli više nema onih simbola koji zamenjuju brojeve i da su svi podaci prikazani upravo onako kao što sam želeo.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button