Sadržaj kursa
Facebook
Sadržaj lekcije

Sigurno ste čuli da se na Facebook-u nalazi nekoliko miliona fotografija i da se ovaj broj svakodnevno uvećava. U to nije teško poverovati jer praktično ne postoji nijedan korisnik Facebook-a koji nije iskoristio ovu mogućnost.

Ukoliko želite da prikažete sve fotografije koje su povezane sa vašim profilom, kliknite na opciju Photos. Isti efekat možete postići i ako se vratite na osnovnu stranu i pređete na odeljak koji je posvećen slikama. Kao što vidite, na raspolaganju su vam dve kategorije – u prvu spadaju fotografije na kojima su vas „označili“ vaši prijatelji. O ovome ću vam nešto više reći u nekoj od narednih lekcija a za sada je dovoljno da znate da postoji ovakva mogućnost. Ukratko, ako povećam ovu sliku i kursor postavim iznad odgovarajuće opcije, na ekranu će se pojaviti okvir koji ukazuje na moj lik.

Drugu grupu čine slike koje sam sama postavila i one su svrstane u posebne albume. Kao što vidite, trenutno postoje dva albuma pri čemu su u prvi smeštene slike koje se inače nalaze na mom zidu. Da bih vam to i dokazala, ja ću kliknuti na opciju Wall i potražiti odgovarajuću ilustraciju. Drugi album sadrži fotografije koje sam postavila na svoj profil. Naravno, Facebook vam omogućava da kreirate i nove albume a to se može uraditi na sledeći način. Za početak je potrebno da pređete na svoj profil i otvorite odeljak sa fotografijama. Nakon toga ćete biti u prilici da kliknete na dugme Create a Photo Album i počnete sa unosom podataka. Ja ću odmah popuniti polja koje se odnose na naslov albuma i lokaciju na kojoj su snimljene fotografije. Treće polje je predviđeno za detaljan opis sadržaja pa ću i tu uneti nekoliko reči. Funkcija Privacy vam omogućava da ograničite pristup svojim fotografijama. Ukoliko vam ne smeta da one budu raspoložive svima, izaberite opciju Everyone. Sa druge strane, izborom druge opcije (Friends of Friends), njihov broj možete znatno ograničiti dok će

vam Izbor opcije Only Friends omogućiti da ga svedete samo na one korisnike koji imaju status prijatelja. Na kraju, opcija Customize vam omogućava da postavite sopstvena ograničenja i u potpunosti ih prilagodite svojim potrebama. Ja ću se odlučiti za treću opciju i kliknuti na dugme Create Album.

Pošto sam uspešno kreirala novi album, mogu da pređem na sledeći korak. To znači da treba da izaberem slike i da ih postavim na Facebook. Prvi način podrazumeva pojedinačni izbor. Tome služi dugme Browse, jer će se čim kliknete na njega pojaviti novi okvir pa vam neće biti teško da pronađete ono što vam je potrebno. Ja ću na ovaj način izabrati dve fotografije i preći na sledeći korak. Da bi se izbegle eventualne zloupotrebe, neophodno je izborom ove opcije potvrditi da se ovim ne krše ničija autorska prva. Pošto je ovde reč o fotografijama koje sam sama napravila, mogu slobodno da nastavim dalje i kliknem na dugme Upload Photos. Nakon nekoliko sekundi prenos podataka će biti završen i na ekranu će se pojaviti izabrane fotografije.

Sledeći korak u formiranju albuma je izbor njegove naslovne strane. Tome služi opcija This is the album cover, a ja ću se odlučiti za prvu fotografiju. Sa leve strane se nalaze polja u koja možete uneti odgovarajući tekst. On će biti postavljen uz samu fotografiju kao njen naslov. Na raspolaganju vam je i opcija kojom neku od ovih fotografija možete premestiti u drugi album ili je jednostavno izbrisati. Ja se time neću baviti, nego ću odmah kliknuti na dugme Save Changes. U tom trenutku će mi Facebook ponuditi mogućnost da na stranicu sa novostima (News Feed), odmah postavim obaveštenje o promenama koje su se upravo dogodile. Pored toga, mogu da preskočim ovaj korak (Skip) ili da ga otkažem (Cancel). Ja ću se ipak odlučiti za prvu mogućnost i kliknuti na dugme Publish.

Pošto sam sve uradila kako treba, u odeljku sa fotografijama će se pojaviti novi album a to potvrđuje i vest koja se pojavila na mojoj News Feed stranici. Link koji se tu nalazi predstavlja prečicu do novog albuma a njegova prava lokacija je odeljak sa ostalim fotografijama.

Ukoliko želite nešto da promenite, kliknite na ikonu u obliku olovke i pokrenite funkciju Edit Album. Nakon toga ćete biti u prilici da postavite nove fotografije, promenite njihov redosled ili kompletirate prateće podatke. Na kraju, ukoliko želite da obrišete kompletan album, pokrenite opciju Delete. Za uklanjanje pojedinih fotografija, možete upotrebiti istoimenu opciju koja se nalazi odmah pored određenog sadržaja. Nakon toga je potrebno još samo da kliknete na dugme Save Changes i dovršite operaciju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button