Sadržaj kursa
SketchUp PRO
Sadržaj lekcije

Ako želite da svoj 3D model učinite još realističnijim, dodajte mu što više detalja. Ja ću iskoristiti priliku da u ovaj projekat ubacim okvire za vrata i podne lajsne jer mi se čini da ću na taj način znatno unaprediti čitavu sliku.

Za početak ću uveličati odgovarajući detalj i njegov prikaz uskladiti sa trenutnim potrebama. Pošto zid na kome se nalazi ovaj otvor predstavlja složenu grupu, neophodno je da sa dva brza klika otvorim njen sadržaj i zatim uz držanje Shift tastera selektujem ove tri ivice. Ovaj korak sam morao da izvršim pre pokretanje funkcije Offset, jer bi u suprotnom ona delovala na ceo objekat i poremetila položaj svih ivica. Dakle, pošto sam uspešno izdvojio samo ivice koje okružuju ovaj otvor, mogu da upotrebim funkciju Offset (izborom ove ikonice ili jednostavnim pritiskom na taster F) i jednim klikom označim početnu tačku. Nakon toga treba još samo da kursor pomerim na gore i definišem odgovarajuće rastojanje. Ukoliko ova dva koraka (pritisak na levi taster i pomeranje kursora) obavite u jednom dahu bez ikakve pauze, lako se može dogoditi da program to pogrešno protumači i odmah kreira nove elemente. Da se to ne bi desilo, ja ću vrlo pažljivo izabrati odgovarajuće elemente, pritisnuti taster F i bez nepotrebnog pomeranja miša kliknuti na gornju ivicu. Tek nakon toga mogu da odredim stranu na koju želim da postavim nove linije i unesem odgovarajuće rastojanje. Na ovaj način sam vrlo precizno odredio položaj budućeg okvira pa mi neće biti teško da ga materijalizujem.

Na sličan način bih mogao da dodam i podnu lajsnu pa ću u tom cilju prvo pokrenuti funkciju Select i kliknuti na liniju koja predstavlja donju ivicu zida. Pošto bih želeo da isti element bude postavljen i sa suprotne strane, ja ću uz držanje Shift tastera izabrati i ovu liniju i pritiskom na taster M pokrenuti funkciju Move. Nakon toga treba da pritisnem i zadržim taster Control i jednim klikom izaberem referentnu tačku a najbolje bi bilo da se ona nalazi na nekom bliskom elementu. Zato ću kliknuti na sam ugao, pomeriti kursor na gore i preko tastature definisati rastojanje od 4 jedinice. Čim pritisnem Enter, na ekranu će se pojaviti dve nove linije, što znači da sam uspešno iskoristio površinu zida i podelio je na manje segmente.

Sada bih mogao da primenim funkciju PushPull i kreiram nove detalje, ali pošto bi se to nepovoljno odrazilo na složenost čitavog projekta, ja ću potražiti neko jednostavnije rešenje. Ono podrazumeva primenu različitih materijala, pa ću zato prikazati paletu sa bojama (Colors) i na njoj potražiti segment koji predstavlja potpuno belu površinu. Nakon toga mi neće biti teško da izabrani materijal primenim na svim novim segmentima i na taj način postignem željeni efekat. Ukoliko vam se ne dopada što su pojedini delovi razdvojeni i želite da postignete kontinuitet, jednostavno pokrenite funkciju Erase i sa par klikova obrišite suvišne linije. Meni se više dopada da okvir za vrata i podne lajsne budu jasno obeležene, pa ću poništiti poslednju operaciju i preći na suprotnu stranu.

U ovom slučaju ću primeniti nešto drugačiji pristup i direktno primeniti funkciju Offset. To podrazumeva pritisak na taster F i selekciju čitavog unutrašnjeg zida, da bi nakon toga pomeranjem kursora na dole izabrao stranu na koju treba postaviti nove elemente. Čini mi se da će rastojanje od dve jedinice biti sasvim dovoljno, pa ću zato preko tastature uneti pomenutu vrednost i sa Enter dovršiti postupak.

Kao što vidite, na zidu se istovremeno pojavilo više novih linija a neke od njih mi u ovom trenutku zaista nisu potrebne. Da bih to ispravio, ja ću pokrenuti funkciju Move, selektovati liniju koja se nalazi neposredno pored leve ivice zida i pokušati da je uklonim. Pri tome moram da budem izuzetno pažljiv jer se lako može desiti da kursor pomerim na dole a meni je potreban samo horizontalni pravac. Zato ću pokušati da pratim zelenu pomoćnu liniju i jednim klikom odredim konačni položaj izabranog elementa tj. da ga preklopim sa postojećom ivicom zida. On će u tom trenutku nestati sa ekrana a to sam u upravo i želeo da postignem. 

Ako isti postupak primenim i na suprotnoj strani, preostaće mi još samo da nekako uklonim liniju koja se nalazi neposredno ispod gornje ivice zida. To se može postići i prostim brisanjem, pa ću zato pokrenuti funkciju Erase i jednostavno kliknuti na odgovarajući segment.

Pošto sam uklonio sve suvišne elemente, ne bi bilo loše da povećam rastojanje na kome se nalaze donji segmenti i da ga uskladim sa dimenzijom koja važi za podne lajsne. Zato ću uz držanje Shift tastera selektovati ovih nekoliko linija i jednim klikom odrediti polaznu tačku. Nakon toga mi neće biti teško da kursor pomerim na gore i postojeće rastojanje uvećam za još dve jedinice.

Obzirom da je bela boja koju sam prethodno koristio još uvek aktivna, dovoljno je da pritiskom na taster P pokrenem funkciju Paint Bucket i jednim klikom selektujem odgovarajuću površinu. Ona će odmah promeniti svoj izgled pa mi ne preostaje ništa drugo nego da sa Space i Esc poništim selekciju i proverim šta sam postigao. Iako su izmene koje sam napravio relativno male, čitav model sada izgleda mnogo zanimljivije ali bi bilo još bolje ako bih sa par kratkih linija razdvojio površine koje predstavljaju okvire i podne lajsne.

Sigurno se pitate zašto nisam napravio još jedan korak i ovim elementima dodao treću dimenziju? To zaista ne bi bilo teško, ali ja smatram da je u ovako ranoj fazi razrade projekta bolje zadržati jednostavnije forme i na taj način olakšati eventualne izmene. Preostale detalje možete dovršiti u trenutku kada budete sasvim sigurni da su svi krupni elementi na svom mestu i da ih više nećete menjati.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button