Sadržaj kursa
SketchUp PRO
Sadržaj lekcije

Primena tekstura i realnih materijala će vaš 3D model učiniti mnogo zanimljivijim. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se to radi.

Ukoliko ste pažljivo pratili prethodne lekcije, sigurno znate da svaki od ovih ormana predstavlja posebnu komponentu. Ovaj podatak je vrlo važan za pravilnu primenu materijala jer će vam svaki iole iskusan korisnik SketchUp-a reći da se to radi samo unutar izabranog objekta. Da bih vam pokazao zašto je to važno ja ću jednostavno selektovati čitav segment i pokrenuti funkciju Paint Bucket. Isti efekat sam mogao da postignem i pritiskom na taster B jer će se u oba slučaja sa desne strane ekrana pojaviti paleta sa materijalima koji su mi trenutno na raspolaganju. Nakon toga mi neće biti teško da kliknem na polje koje predstavlja određenu vrstu materijala npr. prirodno drvo, a ono će automatski biti uokvireno plavom bojom. Osim toga, u vrhu palete će se pojaviti uvećani prikaz izabranog materijala a to znači da sve spremno za njegovu primenu.

Pošto ja nisam izabrao nijednu određenu komponentu, mogu da kursor postavim iznad ovog ormana i jednostavno pritisnem levi taster miša. U tom trenutku će svi njegovi delovi biti „obloženi“ izabranom vrstom drveta ali se to neće odraziti na ostale segmente. Drugim rečima, iako izabrani segment i onaj koji se nalazi pored njega predstavljaju istu komponentu, promena koju sam upravo napravio neće biti automatski preneta na ostatak modela. Zato ću poništiti ovu izmenu i pokušati ponovo.

U stvari, ovakav sistem za dodeljivanje materijala možete koristiti ukoliko želite da npr. obeležite pojedine elemente. Ja ću u tom cilju sa palete izabrati crvenu boju i sa par klikova označiti segmente za koje smatram da bi ih trebali promeniti. Na ovaj način sam brzo postigao svoj cilj ali bi bilo još bolje da sam to uradio unutar neke komponente.

Da bih vam pokazao kako to izgleda u praksi, ja ću se prvo vratiti na paletu koja sadrži različite vrste drveta a zatim pokrenuti funkciju Select i dvostrukim klikom „otvoriti“ ovaj orman tj. osnovnu komponentu. Nakon toga mogu da na isti način izdvojim jednu policu a da bi vam bilo jasnije šta sam postigao, ja ću iz View menija pokrenuti opciju Hide Rest Of Model i na taj način privremeno ukloniti sve ostale elemente. Sada mogu da se vratim na paletu sa materijalima, izaberem određenu vrstu drveta i kliknem na površinu koja predstavlja prednju stranu police. Kao što vidite, materijal će biti dodeljen samo izabranoj površini a ova promena će se automatski odraziti i na sve ostale police. Doduše, one u ovom trenutku izgledaju malo bleđe ali je to samo odraz trenutno selektovanog elementa. Ukoliko se vratim na prethodni režim, videćete da sve police izgledaju isto što znači da sam pravilno primenio željeni materijal.

Pošto smo to rešili, mogu da ponovo izaberem samo jednu policu i pokušam da sve njene površine pokrijem istim materijalom. U tom cilju ću ponovo izabrati ovu vrstu drveta, pomeriti kursor i pritisnuti taster Shift. Pored ikonice koja označava da je trenutno aktivna funkcija Paint Bucket će se pojaviti i tri mala kvadrata a to znači da će ona sada imati dejstvo na sve površine. Na kraju treba još samo da pritisnem levi taster miša i jednim potezom obojim čitavu policu.

Ukoliko želite da još neki deo ovog ormana prikažete na isti način, primenite sledeću tehniku. Prvo pokrenite funkciju Select, pritisnite taster Esc i dvostrukim klikom izaberite odgovarajući element npr. ovu vertikalnu stranicu. Nakon toga možete pritiskom na taster B pokrenuti funkciju Paint Bucket i uz držanje Shift tastera automatski obojiti sve površine. Ja ću na isti način preći na zatvoreni deo ormana i sa nekoliko poteza dovršiti i ovaj zadatak. Na kraju treba još samo da par puta pritisnem taster Esc i proverim šta sam postigao.

Kao što vidite, na ovaj način sam uspeo da obuhvatim skoro sve elemente, osim onih koji ne pripadaju nijednoj komponenti. To se lako može ispraviti, pa ću još nekoliko puta ponoviti isti postupak jer bih želeo da kompletna biblioteka bude izrađena od istog materijala.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button