Sadržaj kursa
SketchUp PRO
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam objasniti šta su tagovi i čemu oni služe. Ukoliko ste koristili neku od prethodnih verzija SketchUp-a, sigurno znate šta su to Layer-i. Oni su sada zamenjeni tagovima a čitav mehanizam njihove primene je ostao uglavnom nepromenjen. Sa druge strane, ukoliko je ovo vaš prvi susret sa ovim programom, budite sigurni da će vam pravilna upotreba tagova znatno olakšati rad na nekom novom projektu.

Ja ću za početak među stavkama koje se nalaze sa desne strane, potražiti odeljak koji se odnosi na tagove i jednim klikom prikazati njegov sadržaj. Osim toga, meni odgovara da ovaj odeljak bude pri vrhu liste, pa ću ga zato mišem prevući na gore i smestiti odmah pored stavke Entity Info.

Kao što sam već pomenuo, u prethodnim verzijama SketchUp-a su za kontrolu prikaza korišćeni Layer-i a oni su sada zamenjeni tagovima. Ukoliko ste imali prilike da u svom radu koristite programe kao što su AutoCAD ili Photoshop, sigurno očekujete da i u SketchUp Layer-i/Tag-ovi funkcionišu po istom principu. Na žalost, to je samo delimično tačno jer se u ovom slučaju uz pomoć tagova može kontrolisati samo prikaz pojedinih elemenata a da to ne utiče na njihovu geometriju jer se u te svrhe u SketchUp-u koriste grupe i komponente.

Da bi vam bilo jasnije o čemu se zapravo radi, ja ću iskoristiti prazan prostor pored svog modela i na njemu nacrtati jedan pravougaonik. Nakon toga mogu da ga selektujem i klikom na ikonicu koja se nalazi u gornjem levom uglu ovog odeljka kreiram novi tag. Za naziv ću upisati rectangle a ako nakon toga u Entity Info odeljku izaberem istoimenu stavku, element koji sam upravo nacrtao će dobiti novu karakteristiku tj. biće mu dodeljen odgovarajući tag.

Pošto sam uspešno obavio prvi korak, mogu da jednim klikom aktiviram ovu karakteristiku (Rectangle Tag) i nastavim sa unosom novih elemenata. Oni će automatski dobiti isti tag pa nema potrebe da im ga naknadno dodeljujem. Ako u nekom trenutku poželim da sve što sam nacrtao privremeno uklonim sa ekrana, dovoljno je da promenim aktivni tag i izborom ikonice u vidu oka isključim onaj koji sam do sada koristio.

Bez obzira što površina koju su do maločas zauzimali novi elementi izgleda potpuno slobodna, to ne znači da se na istom mestu može nacrtati nešto novo. Da bih vam to dokazao, ja ću ponovo kreirati jedan pravougaonik a čim unesem njegovu drugu tačku, na ekranu će se pojaviti upozorenje da se na istom mestu već nalaze neki elementi i da će oni biti spojeni u celinu. Upravo iz tog razloga bi bilo najbolje da pre nego što kreirate nove elemente, obavezno aktivirate opciju Untagged a to se može postići klikom na ikonu koja se nalazi sa desne strane i ima oblik olovke.

Ukoliko vam ovo predstavlja problem, primenite sledeću tehniku: čim kreirate neki element, obavezno od njega napravite novu grupu ili komponentu a zatim ga selektujte i u Entity Info odeljku izaberite odgovarajući tag. Nakon toga vam neće biti teško da jednim potezom isključite njegov prikaz a da to ne utiče na elemente koji će se naknadno pojaviti na istom mestu.

Sigurno ste primetili da na mom projektu već postoji nekoliko različitih tagova. Oni pripadaju objektima koje sam preuzeo sa 3D Warehouse-a a ja ću pokušati da ih uklonim sa ove liste. U tom cilju je dovoljno da desnim tasterom kliknem na odgovarajuću stavku i iz pomoćnog menija izaberem opciju Delete Tag. Pošto na projektu postoje elementi koji i dalje nose ovu karakteristiku, program će mi ponuditi da njihov status promenim u Untagged a ja ću prihvatiti ovu mogućnost i preći na sledeću stavku.

Ukoliko smatrate da vam elementi koji nose određeni tag više neće biti potrebni, jednostavno izaberite opciju Delete the entities a program će ih automatski ukloniti sa projekta. Na ovaj način možete da „očistite“ neki fajl i smanjite njegovu veličinu ali je sigurnije da elemente koji potiču iz nepoznatih izvora prvo prebacite na Untagged i sami obrišete. Pošto sada na mom projektu više nema nepoznatih tagova, ja ću ga iskoristiti kao primer za sledeću lekciju i pokazati vam kako se pravilno koristi ova funkcija.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button