Sadržaj kursa
SketchUp PRO
Sadržaj lekcije

Ukoliko ste zadovoljni svojim 3D modelom, verovatno ćete poželeti da ga prezentujete na odgovarajući način. To podrazumeva izradu različitih grafičkih priloga koji sadrže specifične elemente poput kotnih linija, oznaka i napomena. Pošto ništa od ovoga nije moguće uraditi u SketchUp-u neophodno je da savladate upotrebu posebnog programa koji se zove LayOut. U ovoj lekciji ću vam pokazati o čemu se zapravo radi.

Na prvi pogled deluje kao da se čitav posao može završiti u okviru osnovnog programa jer i SketchUp raspolaže sa funkcijama za kotiranje i unos različitih napomena. To znači da u svakom trenutku možete pokrenuti funkciju Label i sa dva klika kreirati novu oznaku ili iskoristiti funkciju za kotiranje i dodati nekoliko kotnih linija. Ja ću primera radi, iskotirati širinu prozora i njihovo međusobno rastojanje ali treba imati u vidu da se ovakvi elementi teško uklapaju u različite scene. Da bih vam to i dokazao, ja ću čitav model prikazati sa gornje strane a to će se automatski odraziti i na izgled ove oznake. Kao što vidite, ona je sada okrenuta na gore a kotne linije više uopšte nisu vidljive. Upravo iz ovih razloga vam ne bih preporučio da razne opise, napomene i kotne linije ubacujete direktno u 3D model. Jedini izuzetak predstavljaju elementi koji imaju privremeni karakter i služe da vas podsete na neku operaciju koju tek treba da uradite ali je najbolje da i njih koristite u što manjoj meri.

Pre nego što vam pokažem kako sve ovo izgleda u LayOut-u, želeo bih da istaknem da se ovaj program u velikoj meri oslanja na scene koje postoje u okviru osnovnog projekta. To znači da one predstavljaju osnovu za izradu novih priloga koji mogu da imaju različite dimenzije i sadrže elemente koji nisu u direktnoj vezi sa osnovnom geometrijom. U ovom primeru najveći deo dokumenta zauzima prikaz enterijera dok se ispod njega nalaze razni tekstualni sadržaji koji samo prate osnovnu sliku.

Ukoliko želite da na ovom listu bude prikazan neki drugi sadržaj, dovoljno je da izaberete odgovarajući element i pređete na odeljak pod nazivom SketchUp model. Nakon toga vam neće biti teško da iz liste izaberete neku drugu scenu i na taj način promenite osnovni sadržaj. Ja sam na ovaj način kreirao nekoliko različitih priloga a na svakom od njih se nalazi drugačija scena što naravno uključuje i prikaz čitave osnove. Za nju je karakteristično što može da bude prikazana u tačno određenoj razmeru a na isti način je moguće prikazati i različite preseke i izglede. U ovom slučaju na njima nema mnogo kotnih linija i posebnih napomena ali se one vrlo lako mogu dodati.

Na prilozima koji slede možete videti kako se kombinuju potpuno različite scene a ukoliko se odlučite da neke od njih dopunite odgovarajućim natpisima, oni će biti vezani za tačno određene elemente. To znači da će ih program automatski ukloniti ukoliko promenite prikaz i ponovo prikazati čim sve vratite na svoje mesto.

Posebnu pogodnost predstavljaju tzv. preklopljeni sadržaji (Overlays), jer se njihovom primenom vrlo jednostavno mogu dodavati elementi koji dopunjavaju osnovni prikaz. Ja sam izabrao primer u kome su preko arhitektonske osnove nacrtane elektro instalacije a da pri tome sam model ostane potpuno netaknut. Radi bolje preglednosti, ja ću ukloniti crtež koji se nalazi u pozadini pa ćete biti u mogućnosti da vidite kako izgleda ova šema i koliko se lako sa njom može manipulisati.

Na isti način je moguće kreirati i pravu tehničku dokumentaciju, koja osim šematskih prikaza sadrži i vrlo detaljne crteže. U ovom slučaju sam osnovni 3D model iskoristio za kreiranje preseka a zatim na njega dodao šrafure, opise i kotne linije.

Kao što ste i sami mogli da se uverite, LayOut vam omogućava da svoj 3D model iskoristite kao osnovu za izradu različitih grafičkih priloga a njihova složenost zavisi samo od vaših želja i potreba. U sledećoj lekciji ću vam pokazati kako možete da pripremite svoj model da bi se on što bolje uklopio u LayOut.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button