Sadržaj kursa
AutoCAD za početnike
Sadržaj lekcije

Ovu lekciju ćemo posvetiti pomoćnim funkcijama Grid i Snap. Njihovom primenom možete mnogo lakše pozicionirati nove objekte, a na ovom primeru ću vam pokazati kako se to radi.

Za početak je neophodno da aktiviram ove dve funkcije. To se najlakše može postići preko ikonica koje se nalaze u ovoj zoni, pa ću zato pomeriti kursor do donje ivice i levim testerom prvo aktivirati funkciju Grid a zatim i Snap. Za podešavanje njihovih parametara možete kliknuti na ovu strelicu i iz pomoćnog menija izabrati stavku Snap Settings. Nakon toga će se na ekranu pojaviti okvir sa mnogo novih funkcija a ja ću se za sada ograničiti na one koje se nalaze u prvom odeljku.

Kao što vidite, obe funkcije se mogu uključiti ili isključiti pritiskom na odgovarajući funkcijski taster – F9 za Snap i F7 za Grid. Kod mene su oba parametra podešena na istu vrednost (0.5 jedinica), a ne bi bilo loše da se za Grid izabere dvostruko veće rastojanje. U tom cilju je dovoljno da se u polje pod nazivom Grid X spacing unese željena vrednost i pritisne taster Tab, a AutoCAD će isti parametar primeniti i za Y osu. Ukoliko želite da se na određenom rastojanju pojavi nešto deblja linija, možete promeniti parametar pod nazivom Major line every. Meni odgovara da to bude svaka 10-ta linija pa ću uneti ovaj podatak i odmah proveriti šta sam postigao. Kao što vidite, u pozadini je prikazana pomoćna mreža a svaka 10-ta linija je malo drugačija od ostalih. Da bi se njen prikaz automatski prilagodio trenutnom faktoru uvećanja, neophodno je da opcija Adaptive grid ostane uključena. Isto važi i za opciju Grid snap, a pošto je kod mene sve na svom mestu mogu da kliknem na dugme OK i dovršim ovu operaciju.

Sada se na mom ekranu može videti niz pomoćnih linija, pri čemu je svaka 10-ta prikazana nešto drugačije. Ako točkić okrenem prema sebi i na taj način uvećam čitav crtež, razmak između linija će se povećati a ako krenem u drugom pravcu i smanjim razmeru, na ekranu će ostati samo one naglašene linije. To mi omogućava da u svakom trenutku procenim relativno rastojanje i to bez obzira na trenutno izabrano uvećanje.

Da bih vam pokazao koliko su ove funkcije korisne, ja ću nacrtati jedan element. Za početak ću pokrenuti komandu Line a čim kursor ponovo postavim na crtež, primetićete da se on sada pomera u pravilnim skokovima. Oni u ovom trenutku iznose tačno pola AutoCAD jedinice što odgovara veličini na koju sam podesio parametar Snap. Da bih vam to i dokazao, ja ću sasvim lagano pomeriti kursor a vi obratite pažnju na koordinate koje opisuju njegov trenutni položaj.

Sve ovo mogu da iskoristim za crtanje nove linije, jer mi neće biti teško da precizno odredim njenu dužinu. Dovoljno je da kursor pomerim u željenim pravcu i pratim rastojanje koje se očitava na ekranu. Ja ću na ovaj način nacrtati potpuno pravilan pravougaonik i sa Enter prekinuti komandu Line.

Ukoliko se iz bilo kog razloga ispostavi da vam je potrebna linija koja se ne uklapa u ovu mrežu, funkciju Snap možete u svakom trenutku isključiti jednostavnim klikom na ovu ikonu. Nakon toga ćete biti u mogućnosti da izaberete bilo koju tačku i dovršite crtanje novog elementa.

U praksi se često koristi samo jedna od ove dve funkcije. Ja ću zato isključiti pomoćnu mrežu i zadržati samo funkciju Snap da bih i dalje bio u mogućnosti da pogađam tačke koje se nalaze na odgovarajućem rastojanju.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button