Sadržaj kursa
AutoCAD za početnike
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako izgleda radno okruženja AutoCAD-a 2015. Čim pokrenete program, na ekranu će se pojaviti tzv. New Tab koji obuhvata nekoliko osnovnih funkcija. Kao što vidite, sa leve strane su postavljene opcije koje vam omogućavaju da započnete novi crtež (Get Started), dok se u sredini nalazi lista koja obuhvata projekte koje ste nedavno dovršili (Recent Documents). Ukoliko vam njihov prikaz ne odgovara, jednostavno kliknite na neku od ove tri ikonice pa će se na ekranu pojaviti nešto drugačiji sadržaji – od uvećanih crteža do liste koje sadrži sve prateće informacije.

Sa desne strane se nalazi opciji koja vam omogućavaju da se prijavite na servis pod nazivom AutoCAD 360. Ja sam to već uradio, pa se zato u gornjem desnom uglu nalazi moje korisničko ime. Između ostalog, to znači da mogu da koristim i crteže koji se nalaze na tzv. “oblaku“ (Cloud), i olakša razmenu podataka sa drugim korisnicima.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, možete kliknuti na opciju Learn i preći na odeljak na kome se nalazi nekoliko kratkih video sekvenci koje su namenjene apsolutnim početnicima. Ja ću se vratiti na prethodni odeljak i izborom opcije Start Drawing započeti novi crtež. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti kompletno radno okruženje pa konačno mogu da pokažem od čega se ono sastoji. Kao što vidite, u gornjem levom uglu se nalazi crveno dugme sa velikim slovom A koje služi za otvaranje tzv. Application menija. On obuhvata osnovne funkcije programa, što znači da preko njega možete započeti novi crtež (New), otvoriti neki od postojećih (Open) ili sačuvati trenutno stanje (Save i Save As). U samom vrhu se nalaze i dve prečice koje vam omogućavaju da jednim potezom prikažete nedavno korišćene fajlove (Recent Documents) ili one na kojima trenutno radite (Open Documents). Ukoliko želite da promenite neki od osnovnih parametara, kliknite na dugme Options a za zatvaranje programa možete upotrebiti opciju Exit Autodesk AutoCAD. Ja to naravno, neću uraditi nego ću izborom ovog dugmeta zatvoriti osnovni meni i preći na funkcije koje se nalaze u vrhu ekrana. Ova zona se naziva Quick Access Toolbar i već na prvi pogled možete zaključiti da se njen sadržaj vrlo malo razlikuje od osnovnog menija. Jedini novitet predstavljaju funkcije Undo i Redo ali su nam one trenutno nedostupne. Ukoliko želite da izmenite sadržaj ovog Toolbar-a, jednostavno kliknite na poslednju ikonicu sa desne strane. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti lista sa svim dostupnim funkcijama pa vam neće biti teško da uklonite neku od postojećih i na njeno mesto postavite novu. Sledeće prazno polje vam omogućava da na jednostavan način pretražite kompletan Help i brzo dođete do odgovarajuće teme. Ukoliko ste se prijavili na servis pod nazivom AutoCAD 360, ovde će biti prikazano vaše korisničko ime a odmah pored njega se nalazi i dugme koje vam omogućava da otvorite sajt na kome se nalaze dodatne aplikacije (Autodesk Exchange App). Pored toga, postoji mogućnost da se jednim potezom povežete sa ostalim korisnicima AutoCAD-a i direktno razmenite iskustva (Autodesk online community). Konačno, u gornjem desnom uglu se nalaze uobičajene funkcije koje vam omogućavaju da menjate veličinu okvira ili da ga jednim potezom uklonite sa ekrana. Doduše, slične ikonice se nalaze i u na okviru koji obuhvata trenutno aktivni projekat, što vam omogućava da sa njime baratate potpuno nezavisno od drugih sadržaja.

Kao što i sami možete da se uverite, većina funkcija je smeštena u zonu koja se nalazi iznad samog crteža (Ribbon). Na njoj se jasno mogu uočiti pojedini odeljci (Tabs), paneli i ikonice koje predstavljaju pojedine komande. Da bi njihov raspored bio što praktičniji, manje bitne funkcije su smeštene u posebne panele ali se i njihov sadržaj može vrlo lako prikazati.

I okvir u kome se nalazi sam crtež ima svoje karakteristične elemente. U njegovom gornjem levom uglu se nalazi tzv. File Tab, tj. meni preko koga možete vrlo lako iz režima koji je predviđen za unos novih elemenata (Model) preći na kreiranje grafičkih priloga (Layout). Da bih vam pokazao o čemu se radi, ja ću kliknuti na opciju Layout1 pa će se na ekranu odmah pojaviti okvir koji predstavlja list papira na koji treba smestiti budući crtež. Istovremeno će se u donjem levom uglu pojaviti indikator koji označava vaš trenutni status ali se u svakom trenutku možete vratiti na prvobitno stanje. Kao što i sami možete da pretpostavite, u pitanju je prečica koja potpuno zamenjuje osnovni File Tab meni.

Ukoliko želite da istovremeno radite na dva različita projekta, jednostavno kliknite na ikonicu sa znakom + (plus) koja se nalazi pored File Tab-a. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti funkcije koje ste već imali prilike da vidite na početnu ove lekcije što znači da se pred vama zaista nalazi potpuno nov projekat.

Ova tri elementa se nazivaju In-Canvas controls i svaki od njih služi za otvaranje posebnog menija. U suštini oni služe za brzu promenu ugla pod kojim se posmatra čitav model (Viewpoint) i kontroliše njegova vizuelna prezentacija (Visual Style). Kružnica koju vidite sa desne strane se naziva View Cube i ona vam omogućava da se još lakše pozicionirate na određeno mesto u okviru prostornog modela. Sasvim desno se nalazi tzv. Navigation bar, a u dnu je smeštena komandna linija. Taj prostor je rezervisan za prikaz trenutno aktivne komande i njenih opcija a možete ga u svakom trenutku povećati ako kliknete na ovu ikonicu ili pritisnete taster F2. Na taj način možete proveriti šta ste do sada uradili što u mom slučaju obuhvata samo jednu promenu radnog režima i slučajno pokretanje funkcije za izbor nekog od postojećih elemenata.

U donjem levom uglu ekrana se obično nalazi simbol koji predstavlja položaj glavnih koordinatnih osa pa vam neće biti teško da se orijentišete. Na kraju, želim da vam skrenem pažnju i na ikonice koje su postavljene uz donju ivicu ekrana. One vam omogućavaju brzu promenu radnih parametra koji su u tesnoj vezi sa načinom na koji se unose novi elementi. O njima ćete mnogo više naučiti u lekcijama koji slede a za sada je dovoljno da znate da su sivom bojom označene one funkcije koje trenutno nisu u upotrebi a plavom one koje direktno utiču na ono što trenutno radite. Neke od ovih funkcija zahtevaju unos dodatnih parametara, što znači da se njihovim izborom mogu aktivirati i posebni meniji.

Čini mi se da je za početak ovo sasvim dovoljno i da ćete uz malo vežbe i sami moći da se snađete, pa vam zato predlažem da odmah pređete na sledeću lekciju i naučite kako se koristi traka sa alatkama – Ribbon.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button