Sadržaj kursa
AutoCAD za početnike
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako možete da čuvate svoje projekte ali i da „spasavate“ oštećene podatke. Za početak ću otvoriti nekoliko fajlova i to primenom komande Open. Pošto se njena prečica nalazi na Quick Access Toolbar-u, jednostavno ću kliknuti na ovu ikonu i u okviru koji sledi istovremeno selektovati nekoliko primera za vežbu. Kao što verovatno već znate, za istovremeni izbor je potrebno držati taster Control i mišem selektovati željene stavke. Nakon toga treba još samo kliknuti na dugme Open i sačekati da se na ekranu pojave svi elementi. Kao što vidite, svaki od crteža je smešten u poseban segment (Tab) pa mogu vrlo lako da prelazim sa jednog na drugi.

Iskoristiću ovu priliku da napravim jednu izmenu, tj. da primenom komande Erase uklonim čitav element npr. ovu stolicu. To podrazumeva pokretanje odgovarajuće funkcije, izbor željenog elementa i pritisak na Enter. Pošto je stolica nestala sa ekrana, ne bi bilo loše da sačuvam novu verziju ovog crteža. U tom cilju mogu da upotrebim komandu Save, pri čemu će stara verzija fajla automatski biti obrisana i na njeno mesto postavljena nova. Ukoliko vam to ne odgovara i iz nekog razloga želite da zadržite staru verziju, upotrebite funkciju Save As koja se nalazi na istoj paleti. Ja ću se odlučiti za ovu mogućnost i na postojeći naziv fajla dodati dvojku. Sada treba još samo da kliknem na dugme Save i dovršim ovu operaciju.

Svaka izmena koju nakon toga napravim, bez obzira da li se radi o novoj geometriji ili jednostavnoj promeni projekcije, će za AutoCAD predstavljati novitet koji zahteva ponovno snimanje. To potvrđuje mala zvezdica koja se sada pojavila iza podatka koji predstavlja naziv crteža. Ja ću ovom prilikom umesto funkcije Save upotrebiti njenu bržu varijantu – Quick Save i to tako što ću preko tastature uneti slova Q i S i za kraj pritisnuti Spacebar.

Ukoliko ne želite da vodite računa o tome da li ste i kada sačuvali sve izmene, postoji mogućnost da se to udari automatski. U tom slučaju je potrebno da iz glavnog menija izaberete dugme Options i pređete na okvir koji obuhvata sve radne parametre. Nakon toga možete preći na odeljak pod nazivom Open end Save i potražiti opciju Automatic save. Kod mene je ona već uključena pa mogu samo da promenim interval u kome se vrši automatsko snimanje. Kao što vidite, postoji mogućnost da se pri tome sačuva i rezervna kopija prethodne verzije (Backup) što ponekad može da vas izvuče iz nezgodne situacije. Za sada nema potrebe da menjam bilo koji od ovih parametara pa ću zato kliknuti na dugme Cancel i zatvoriti ovaj okvir.

Da bih vam pokazao kako sve ovo funkcioniše, ja ću istovremeno pritisnuti tastere Control i S i na taj način snimiti novu verziju ovog crteža. Ako se nakon toga prebacim na folder u kome se nalaze fajlovi za vežbu, videćete da se u njemu pojavljuju dva nova elementa. To su nova verzija ovog crteža sa dvojkom na kraju i njegovo prethodno izdanje koje se od ostalih crteža razlikuje po ekstenziji (bak – skraćeno od Back up). Ukoliko se u nekom trenutku ispostavi da je ova rezervna varijanta bila bolja od one sa kojom trenutno baratate, vrlo lako je možete pretvoriti u normalan crtež. Dovoljno je da u njenom imenu umesto bak upišete dwg i time ga pretvorite u običan AutoCAD fajl. Na žalost, ovaj nivo sigurnosti ćete morati da platite nešto većim zauzećem diska ali to ne bi trebalo da predstavlja problem. Ukoliko iz bilo kog razloga ne želite da se oslanjate na automatiku, u svakom trenutku možete da isključite ovu opciju. Ja ću to uraditi primenom prečice O+P+Enter da bi nakon toga bio u prilici da isključim ove dve opcije.

Da ne bih ostao bez ikakve zaštite, ja sam se prijavio na servis pod nazivom AutoCAD 360 a to znači da će svaki put kada pokrenem komandu Save, kopija istog crteža biti postavljena i na zajednički server tj. Cloud.

Čak i ako se iz bilo kog razloga dogodi da neki od vaših fajlova postane nečitak ili oštećen, postoji funkcija kojom možete spasiti sve što je od njega ostalo. Za to je predviđena komanda Recover a ja ću vam na jednom primeru pokazati kako se ona koristi. Za početak ću uneti njen naziv i pritisnuti Enter da bi se na ekranu pojavio okvir za izbor fajlova. Ja sam za ovu priliku pripremio fajl koji ima određene nedostatke pa ću ga zato selektovati i sačekati da AutoCAD obavi ostatak posla. To može da potraje nešto duže jer je neophodno izvršiti detaljnu provera svih raspoloživih podataka da bi se na kraju pojavio izveštaj koji sadrži podatak o broju pronađenih i ispravljenih grešaka. U ovom slučaju se sve završilo na najbolji mogući način što znači da je moj crtež ponovo kompletan.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button