Sadržaj kursa
AutoCAD za početnike
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako izgleda jedan tipičan mašinski projekat. Kao što vidite, ovom crtežu nedostaje prednji izgled, pa ću se potruditi da ga kompletiram.

Pre nego što pređem na nešto konkretnije, ja ću uključiti nekoliko pomoćnih funkcija. To se pre svega odnosi na Object Snap, pa ću zato kliknuti na ovu strelicu i uz menija izabrati sledeće opcije: Endpoint, Midpoint, Center, Quadrant, Intersection i Perpendicular. Osim toga, biće mi potrebna i funkcija Object Snap Tracking, pa ću kliknuti na ovu ikonu a zatim aktivirati Ortho režim i proveriti da li je aktivna funkcija Dynamic Input. Pošto sam na ovaj način podesio sve neophodne parametre, mogu da pokrenem komandu Line i sa nekoliko poteza nacrtam osnovnu konturu. Da bih zadržao tačne dimenzije, ja ću prvo postaviti kursor na levu ivicu gornjeg elementa i sačekati da AutoCAD automatski preuzme njen položaj. Ako isti postupak ponovim i za element koji se nalazi sa desne strane, neće mi biti teško da odredim položaj prve tačke i postavim novu liniju. Njena krajnja tačka bi trebalo da se poklopi sa položajem donje ivice, pa ću jednim potezom preuzeti ovu informaciju i dovršiti crtanje prvog elementa. Sada mogu da nastavim dalje i na isti način odredim dužinu donjeg segmenta a odmah nakon toga i onog koji se nalazi sa desne strane. Na kraju treba još samo da kliknem na tačku od koje sam krenuo i time dovršim crtanje ove konture.

Tek sada sam primetio da na desnom elementu postoji i mali dodatak, pa ću se potruditi da i njega prenesem na središnji deo crteža. Za to mi je potrebna nova linija, pa ću kliknuti na ovu ikonu i uz pomoć funkcije Object Snap Tracking odrediti položaj početne tačke. Njen kraj se poklapa sa postojećim elementima pa mi neće biti teško da kliknem na ovaj ugao i time dovršim crtanje nove linije. Po svemu sudeći, ovaj deo se prostire celom dužinom, što znači da mi je sa druge strane potrebna još jedna linija. Ovoga puta ću iskoristiti komandu Copy, selektovati postojeći element i postaviti ga na odgovarajuću poziciju. Nakon toga mogu da dodam liniju koja će povezati ove dve tačke i time kompletiram donju ivicu ovog elementa.

Prema onome što je prikazano na obe projekcije, može se zaključiti da u ovoj zoni postoji jedan istureni deo. Da bih ga verno preneo i na treći segment, ja ću od ove tačke nacrtati jednu vertikalnu liniju i uz pomoć komande Trim odmah ukloniti deo koji predstavlja višak. Pri ovakvom uvećanju sam primetio da ove dve linije uopšte nisu spojene pa ću se potruditi da to ispravim. U tom cilju ću upotrebiti komandu Fillet tj. njenu prečicu u vidu pritiska na taster F i Enter, a pošto je parametar Radius već podešen na nulu, mogu odmah da selektujem oba elementa i dovršim ovu operaciju.

Pošto sam na ovaj način nacrtao samo jednu polovinu ovog elementa, mogu da iskoristim komandu Copy, selektujem ove dve linije i izborom karakterističnih tačaka odredim njihov novi položaj.

Sledeći detalj se odnosi na dužinu ovog isturenog dela. To je podatak koji se lako može preneti sa desne strane, pa ću zato pokrenuti komandu Line i uz malu pomoć funkcije Object Snap Tracking odrediti tačan položaj nove linije. Nakon toga treba još samo da uklonim suvišne segmente a to se može postići upotrebom komande Trim. Ako pritiskom na Enter sve postojeće elemente proglasim za potencijalne ivice, neće mi biti teško da sa tri klika skratim ove vertikalne linije.

Na osnovu raspoloživih podataka se lako može zaključiti da u ovoj zoni nešto nije u redu. Drugim rečima, siguran sam da ove dve ivice moraju da budu znatno kraće, pa ću ponovo pokrenuti komandu Fillet i izborom odgovarajućih elemenata ispraviti ovu grešku. Na isti način mogu da skratim i liniju koja predstavlja levu ivicu jer ni ona ne bi trebalo da prelazi preko ove granice.

Ako obratite pažnju na isprekidanu liniju koja se pruža oko isturenog dela, lako ćete doći do zaključka da ona predstavlja zavarenu ivicu, a to potvrđuje i detalj koji se može videti na bočnoj projekciji. Isto zakrivljenje bi trebalo da se pojavi i u ovoj zoni a ja ću za njegovo crtanje upotrebiti komandu Mirror. To podrazumeva izbor odgovarajuće ikone i selekciju elementa koji se nalazi sa desne strane. Ako nakon toga kliknem na tačku koja se nalazi u sredini i odredim položaj simetrale, sa leve strane bi trebalo da se pojavi novi element. Pošto sam sve ovo uradio bez ikakve pripreme, ovaj deo se nije baš najbolje uklopio ali se to može vrlo lako ispraviti. Dovoljno je da pritisnem tastere M i Enter i na taj način pokrenem komandu Move, selektujem ovu krivinu i da je sa dva klika postavim na odgovarajuću poziciju.

Sledeći problem koji moram da rešim se odnosi na položaj ove kružnice. Ona predstavlja rupu u horizontalnoj ploči što znači da tu treba da se pojave dve linije. Zato ću prvo pokrenuti komandu Line i uz pomoć funkcije Object Snap Tracking odrediti položaj početne tačke. Dužina linije u ovom trenutku nije bitna pa ću se zadovoljiti nešto kraćim elementom. Ako isti postupak ponovim i za drugu stranu ove kružnice, imaću dovoljno podataka za drugu fazu tj. crtanje komplete rupe. Na sreću, sa desne strane već postoji element koji u potpunosti odgovara mojim potrebama. Zato ću pokrenuti komadu Copy i jednim potezom selektovati sve što se nalazi u ovoj zoni. Ako nakon toga kao referentnu tačku izaberem ovaj kraj i sve selektovane elemente prenesem na levu stranu, videćete da su se oni savršeno uklopili u za to predviđen prostor. To znači da mi ove dve linije više nisu potrebne, pa ću ih zato ukloniti sa crteža.

Kružni luk koji se nalazi na levoj ivici bi u osnovi trebalo da se pojavi u formi prave linije, pa ću zato primeniti odgovarajuću funkciju i sa par poteza nacrtati novi element. Isto zakrivljenje postoji i sa druge strane pa ću zato iskopirati ovu liniju i na taj način dovršiti i ovaj detalj.

Rupa koju predstavlja ova kružnica se u osnovi može prikazati sa dve linije pa ću zato ponovo upotrebiti komandu Line i za tili čas nacrtati dva nova segmenta. Pošto se u ovom slučaju radi o skrivenom elementu, on bi trebalo da bude prikazan drugačijim tipom linije. Da bih to postigao, ja ću jednostavno selektovati ove dve linije i iz Properties odeljka izabrati opciju Hidden. Ako nakon toga pritisnem taster Esc, videćete da su obe linije postale isprekidane. Iz gornjeg prikaza se može zaključiti da ova rupa prolazi kroz čitav element, a to znači da ove dve linije moraju da se pojave i sa druge strane. To se najlakše može postići kopiranjem, pa ću pokrenuti odgovarajuću komandu i jednim potezom dodati dva nova elementa.

Položaj drugog otvora je takođe jasno prikazan. Postoji velika verovatnoća da se on poklapa sa veličinom ove kružnice ali ne bi bilo loše da se to proveri. Zato ću pokrenuti komandu Copy i selektovati tačku koja se nalazi na levom kvadrantu. Ako nakon toga isključim ortogonalni režim rada i kursor pomerim do ove tačke, neće mi biti teško da pogodim sredinu ove linije i precizno pozicioniram novi element. Kao što vidite, on se savršeno uklopio, pa mogu da ga premestim na njegovu pravu lokaciju. U tom cilju ću pokrenuti komandu Move i za precizno pozicioniranje ponovo upotrebiti funkciju Object Snap Tracking. Ovaj element mora da se pojavi i u bočnoj projekciji, pa ću zato iskoristiti ove dve linije i iskopirati ih na desnu stranu. Na žalost, one su ispale malo kraće nego što bi trebalo, pa moram da ih produžim. Za to se obično koristi komanda Extend a ja ću umesto nje namerno upotrebiti funkciju Trim jer želim da vas podsetim da se uz pomoć tastera Shift može postići isti rezultat.

Pre nego što dovršim ovu lekciju, treba još samo da proverim šta sam postigao. Čini mi se da ovde postoji još jedan otvor, iako se u gornjem segmentu on ne pojavljuje. Bez obzira na to, ja ću iskopirati ovu kružnicu i pri tome kao referentnu tačku izabrati donji kvadrant. Ako nakon toga upotrebim funkciju Object Snap Tracking, ne bi trebalo da bude problema sa određivanjem njenog konačnog položaja.

Ova promena zahteva određenu intervenciju i u gornjem segmentu. Na sreću, sve to može da se reši kopiranjem pa ću zato selektovati ove dve linije i premestiti ih na gornju ivicu. Izgleda da je razmak između ova dva elementa malo veći pa moram da upotrebim i komandu Extend. Zato ću prvo kliknuti na istoimenu ikonu, sa Enter selektovati sve elemente i konačno produžiti ova dva segmenta.

Čini mi se da je sada sve na svom mestu, osim što bih mogao još malo da se potrudim oko ovog detalja. Da bi sve bilo onako kako treba, kružni luk i vertikalna linija moraju da se spoje u istoj tački. Zato ću pritiskom na taster F i Enter pokrenuti komandu Fillet a obzirom je parametar Radius već podešen na nulu, mogu da selektujem oba elementa i na taj način uklonim suvišni segment.

Nadam se da će vam ovaj primer poslužiti kao dobra vežba i da ćete uskoro biti u mogućnosti da sami kreirate slične crteže.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button