Sadržaj kursa
Photoshop
Sadržaj lekcije

Jedna od izuzetno korisnih opcija u Photoshop-u je mogućnost spajanja više slika u jednu a da se pri tome kao rezultat dobije slika izuzetnog kvaliteta. Međutim, o ovoj temi se ne među dizajnerima ne priča previše. Ipak, čitavo ovo poglavlje ćemo posvetiti sklapanju slika i detaljnom izučavanju različitih tehnika kompozicije.

Prvo pogledajte neke primere. Kao što vidite, sledeća slika predstavlja kompoziciju različitih fotografija tornja u Pizi. Pored fotografija dobijenih digitalnom kamerom, koristili smo i novinski članak, kao i skicu samog tornja i sve to uklopili u jednu sliku. Sledeća slika predstavlja još jedan primer kompozicije različitih elemenata, od vektorske grafike, preko slika sa digitalne kamere, do fontova, a pri tome rezultat bude vrlo povoljan. Na sledećoj slici smo koristili nekoliko efekata koji, kao prvo, sakrivaju nezgodne ivice sa fotografija, postavljaju centralnu sliku u fokus, a ujedno doprinose izvanrednom prikazu svih ostalih. Takođe smo sa jedne slike isekli i određene delove, kako bismo u potpunosti izdvojili neki deo fotografije.

Pogledajte i ostale slike. U svim ovim primerima možete da koristite skenirane fotografije ali i rukom nacrtane elemente. Naravno, uvek je važno da ih pravilno uklopite sa ostalim delovima slike.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button