Sadržaj kursa
Windows 8
Sadržaj lekcije

Danas je vrlo teško pronaći računar koji nije na neki način povezan sa nekim drugim, sličnim uređajem. U ovoj lekciji ću vam pomoći da još bolje shvatite kako funkcionišu računarske mreže od onih najmanjih, kućnih pa sve do Interneta.

Za početak ću pomeranjem kursora do gornjeg desnog ugla prikazati dodatne opcije i odmah pokrenuti funkciju Search. Ako nakon toga u ovo polje upišem Network, sa leve strane će se pojaviti jedna prečica i to do aplikacije koja nosi isti naziv. Pošto me ona za sada ne interesuje, ja ću preći na odeljak pod nazivom Settings jer se tu nalazi daleko veći broj funkcija. Prva u nizu – Connecting to network, vam omogućava da se direktno povežete na mrežu, bez obzira da li koristite kablove ili imate na raspolaganju uređaj za bežično umrežavanje. Pošto sam ja već povezan na lokalnu mrežu, po izboru ove opcije će se sa desne strane pojaviti detaljnije informacije o postojećoj konekciji – njen naziv (Network 2) i trenutni status (Connected). Ukoliko desnim tasterom miša kliknem na prvu stavku, sistem će mi omogućiti da jednim potezom pređem na detaljnije podešavanje. U ovom slučaju se radi o parametru koji se odnosi na deljenje podataka (Sharing) a ja ću iskoristiti priliku da vam pokažem kako se to radi. Ukoliko želite da se automatski povežete sa svim računarima koji se nalaze u vašoj okolini (kuća ili kancelarija), dovoljno je da aktivirate drugu opciju – Yes, turn on sharing and connect to devices. Sa druge strane, ako se nalazite na javnom mestu i želite da koristite samo Internet, izaberite prvu opciju – No, don’t turn on sharing. Ja se nalazim u poznatom okruženju pa ću se zato odlučiti za potpuno povezivanje i izborom odgovarajuće opcije dovršiti ovu operaciju.

Ako obratite pažnju na desnu polovinu ekrana, videćete da su vam na raspolaganju i funkcije koje potiču iz prethodne verzije Windows-a. To znači da ćete biti u prilici da na jednostavan način podesite sve potrebne parametre (Network and sharing center), postavite ili promenite lozinke (Manage network passwords), ili ponovite čitav postupak (Set up a connection or network). Ja ću kliknuti na ovu opciju da bi se na ekranu pojavio novi okvir. Kao što vidite, Windows je automatski prešao u Desktop režim, ali to ni na koji način ne bi trebalo da utiče na ono što sledi. To znači da  će vas sistem automatski provesti kroz čitav postupak povezivanja, bez obzira za koji tip veze ste se odlučili. Meni je za početak najpotrebnija veza sa Internetom, pa ću zato kliknuti na prvu opciju. Ako nakon toga kliknem na dugme Next, sistem će me obavestiti da je ova veza već aktivna. Bez obzira na to mogu da izborom poslednje stavke ručno pokrenem njeno podešavanje. Pri tome će se na ekranu prvo pojaviti opcija koja predstavlja uređaj preko koga se vrši povezivanje a ako kliknem na nju, biću u prilici da proverim njegove parametre. Pošto ovi podaci zavise od konkretnog Internet provajdera ja ih neću menjati, ali zato uvek mogu da pređem na polje pod nazivom Connection name i izaberem novo ime. Ukoliko vam ne smeta da članovi vaše porodice ili kolege sa posla koji koriste isti računar budu automatski povezani na Internet, aktivirajte opciju koja se nalazi u dnu okvira. Na kraju, potrebno je još samo da kliknete na dugme Connect i veza sa Internetom će postati aktivna. Pošto su kod mene svi ovi parametri već podešeni, ja ću izborom dugmeta Cancel poništiti izmene i vratiti se na Desktop.

Najlakši način da ponovo prikažete sve funkcije za umrežavanje je da otvorite Control Panel. U ovom režimu se to može postići postavljanjem kursora u donji levi ugao, a kada se tu pojavi umanjeni prikaz početnog ekrana, kliknite na njega desnim tasterom i iz menija izaberite odgovarajuću opciju. Nakon toga vam neće biti teško da kliknete na prečicu Network and Internet i prikažete ostale opcije. Kao što vidite, ovde su vam direktno dostupne opcije za podešavanje mrežnih parametara (View network status) i uspostavljanje nove konekcije (Connect to a network). Njenim izborom ćete automatski pokrenuti postupak koji sam vam maločas pokazao pa nema potrebe da ga ponavljam. Preostale dve opcije – Homegroup i Internet Options ću vam detaljnije objasniti u sledećoj lekciji. Za sada će biti dovoljno još samo da zatvorim ovaj okvir i da se vratim na početni ekran.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button