Sadržaj kursa
Windows 8
Sadržaj lekcije

Za pisanje kratkih tekstova vam svakako nije potreban neki komplikovan program poput Word-a, jer se ovakav posao može mnogo lakše obaviti u nekom od pomoćnih alata koju su inače sastavni deo Windows-a. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se oni koriste.

Na žalost, na početnom ekranu ne postoji prečica za pokretanje odgovarajuće aplikacije. Umesto toga, treba prvo pritisnuti desni taster miša i sa App bar-a izabrati opciju All apps. Iz meni nepoznatog razloga, čak ni među standardnim aplikacijama ne postoji ono što mi je potrebno, nego moram da pređem na desnu stranu i pretražim odeljak pod nazivom Windows accessories. Konačno, mogu da kliknem na ikonu Notepad i automatski otvorim novi dokument. To potvrđuje i natpis koji se nalazi u samom vrhu – Untitled, što znači da mu još nisam dodelio ni odgovarajuće ime. Bez obzira na to, mogu odmah da krenem sa unosom teksta. Pri tome nije bitno koji će tip i veličina slova biti u upotrebi jer se to lako može naknadno promeniti. Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću uneti nekoliko redova i odmah selektovati kompletan tekst. Nakon toga mogu da otvorim Format meni i proverim šta se u njemu nalazi. Kao što vidite, sve se svodi na dve opcije tj. mogućnost da se redovi automatski prelamaju u skladu sa postavljenim marginama (Word Wrap), i promena trenutno izabranog tipa i veličine slova (Font). Ja ću izabrati drugu opciju, da bi se na ekranu pojavio novi okvir sa tri osnovna parametra. Prvi se odnosi na tip slova, što znači da mogu lako da izaberem ono što mi najviše odgovara. Druga kolona služi za izbor željenog stila, a treća za veličinu. Ja ću se malo poigrati ovim parametrima i na kraju izborom dugmeta OK zatvoriti okvir. To će se automatski odraziti na označeni deo dokumenta pa mogu da kliknem na slobodnu površinu okvira i poništim selekciju. Da bih vam pokazao koliko je ovaj program jednostavan, ja ću selektovati samo prvi red, pokrenuti funkciju Font i izabrati drugačije parametre. Ako ste očekivali da će se ova promena odraziti samo na selektovani deo, prevarili ste se. U Notepad-u ovakva mogućnost ne postoji nego se uvek menja kompletan sadržaj. Ipak, i to je dovoljno za kreiranje sasvim pristojnog dokumenta.

Da bih vam to i dokazao, ja ću iz File menija izabrati opciju Page Setup i prikazati parametre koji se odnose na oblikovanje čitave stranice. Kao što vidite, možete birati između nekoliko standardnih formata, odrediti orijentaciju i veličinu margina. One ne moraju biti iste, nego ih možete nezavisno podesiti za sve četiri strane. Ja ću iskoristiti ovu priliku da malo povećam rastojanje od gornje i donje ivice jer su ove zone rezervisane za prikaz dodatnih sadržaja poput numeracije i naziva dokumenta. Naravno, za aktiviranje novih parametra je neophodno kliknuti na dugme OK i zatvoriti okvir.

Ukoliko želite da sačuvate ono što ste do sada uradili, otvorite File meni i pokrenite funkciju Save. U ovom slučaju se isti efekat može postići i upotrebom funkcije Save as, ali ću se ja ipak odličiti za prvu mogućnost. Kada se na ekranu pojavi novi okvir, neće vam biti teško da izaberete odgovarajuću lokaciju za novi dokument a ja ću ga jednim potezom smestiti na Desktop. Nakon toga mi preostaje još samo da u ovo polje unesem naziv budućeg fajla. Pošto se radi o tekstualnom sadržaju, automatski će se pojaviti nastavak .txt pa mogu da dovršim ovaj deo posla. Kao što vidite, program podražava samo jednu vrstu dokumenta – tekstualne fajlove. Na kraju, treba još samo da kliknem na dugme Save i kreiram novu datoteku.

Ovo bi uglavnom bilo sve što treba da znate o Notepad-u. Ukoliko vam njegove mogućnosti nisu dovoljne a još uvek nemate potrebe za pravim tekst procesorom, predlažem vam da pređete na WordPad. U pitanju je još jedna Windows aplikacija što znači da je možete pokrenuti ako sa početnog ekrana pređete na listu sa dodatnim programima i pronađete odgovarajuću ikonicu. Na ekranu će se pojaviti aplikacija koja se na prvi pogled ne razlikuje od pravog Word-a što znači da će vam na raspolaganju biti sve njegove najvažnije funkcije. Kao što vidite, u gornjem levom uglu se nalazi kompletna Quick access paleta na koju čak možete i dodavati nove funkcije. Dovoljno je da kliknete na ovu strelicu i direktno izaberete ono što vam je potrebno. U drugom redu se nalaze prečice koje možete upotrebiti za pristup određenim funkcijama, a tu je i kompletan File meni sa svim uobičajenim opcijama. Čak su podržani i različiti formati fajlova – dovoljno je da se spustite do opcije Save as i izaberete ono što vam najviše odgovara. Na sličan način možete upravljati i svojim štampačem i sve parametre uskladiti sa odabranom veličinom stranice. To naravno, podrazumeva i njenu orijentaciju, položaj margina pa čak i numeraciju pojedinih stranica. Meni ovi parametri izgledaju sasvim OK, pa ću zato kliknuti na Cancel i zatvoriti ovaj okvir.

Pre nego što počnem sa unosom teksta, želeo bih da vam skrenem pažnju na opcije koje se nalaze u okviru Home odeljka. Tu se direktno može izabrati željeni tip slova, promeniti njegova veličina pa čak i upotrebiti neka od posebnih odlika (Bold, Italic, Underline itd.). Na sličan način možete izabrati drugu boju ili uticati na poravnanje pojedinih delova teksta. To znači da se umesto desnog bloka, lako možete prebaciti na centralno poravnanje i time naslov postaviti na pravo mesto. Ukoliko želite da kombinujete tekst i slike, to možete postići izborom opcije Picture a ako želite da ih sami nacrtate na raspolaganju vam je i opcija Paint. Za automatsko ubacivanje tekućeg datuma je dovoljno da kliknete na ovu ikonu i iz sledećeg okvira izaberete željeni format. Sasvim desno ćete naći još nekoliko opcija, pa vam neće biti teško da ubacite posebne sadržaje (Insert object), pronađete neku reč (Find) ili je zamenite (Replace).

U trećem odeljku se nalaze funkcije koje vam omogućavaju da menjate prikaz dokumenta. To se pre svega odnosi na promenu razmere a tu je i dugme za povratak na realnu veličinu. Ukoliko ne želite da se iznad stranice pojavljuje polje za premeravanje, jednostavno kliknite na opciju Ruler i ono će nestati sa ekrana. Isto važi i za statusnu traku u dnu, mada vam ona može biti od koristi jer preko nje možete uticati na prikaz dokumenta. Ako ste se odlučili da zadržite polje sa lenjirom, ovde možete izabrati merne jedinice i na taj način još preciznije postaviti pojedine sadržaje.

Za snimanje gotovog dokumenta je dovoljno kliknuti na ovu ikonu. WordPad će vam omogućiti da izaberete odgovarajući folder i ponuditi nekoliko različitih formata. Nakon toga treba još samo da unesete ime budućeg fajla i kliknete na dugme Save. Pošto je u pitanju klasična Windows aplikacija, za njeno zatvaranje je dovoljno kliknuti na dugme koje se nalazi u gornjem desnom uglu. Ja ću na isti način zatvoriti i Notepad i pritisnuti taster Windows da bih se vratio na početni ekran.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button