Sadržaj kursa
Windows 8
Sadržaj lekcije

Siguran sam da će najveći izazov za sve nove korisnike Windows-a 8 predstavljati njegovo korisničko okruženje tzv. User Interface. Ono će se automatski pojaviti na ekranu čim se završi provera osnovnih parametara i podizanje sistema. Kao što i sami možete da se uverite, novo radno okruženje se veoma razlikuje od onog na koje ste navikli a to je posledica uvođenja tzv. Metro stila u dizajniranju svih aplikacija. Osnovni razlog za ovu promenu je namera da se olakša njihova upotreba na uređajima koji imaju ekran osetljiv na dodir. To znači da ćete ubuduće na isti način moći da koristite svoj PC računar, tablet pa čak i mobilni telefon. Ipak, ja ću se za sada ograničiti na upotrebu standardne računarske opreme tj. pokazaću vam kako se Metro interfejs koristi uz pomoć tastature i miša.

Za početak bi bilo najbolje da vam objasnim šta predstavljaju ovi raznobojni pravougaonici koji se u novoj terminologiji nazivaju „pločicama“ – Tiles. U pitanju su prečice čijim izborom možete pokrenuti neku od aplikacija koje su ugrađene u novu verziju Windows-a. Za razliku od dosadašnje prakse kada je na neku ikonu trebalo kliknuti dva puta, sada će jedan klik biti dovoljan da se automatski izvrši pokretanje izabranog programa. Ja ću ovom prilikom kliknuti na pločicu koja predstavlja program pod nazivom Calendar da bi se ekranu pojavila poznata podela za dane u nedelji. Prva stvar koju možete primetiti je odsustvo bilo kakvih menija, jer se oni neće pojaviti u vrhu ekrana niti ćete u gornjem desnog uglu videti dugmiće na koje ste navikli (Close, Minimize i Maximize). Njihovu ulogu je na neki način preuzeo taster sa simbolom Windows-a, što znači da je dovoljno da ga pritisnete da bi se na ekranu ponovo pojavio osnovni sadržaj. Pri tome treba imati u vidu da je Calendar i dalje aktivan tj. da se ovaj program sada izvršava u pozadini pa ga u svakom trenutku možete aktivirati izborom odgovarajuće pločice. Ja ću se ipak odlučiti za nešto drugo i kliknuti na polje sa nacrtanim suncem. U pitanju je prečica kojom se vrši pokretanje programa pod nazivom Weather koji vam omogućava da prikažete aktuelne meteorološke podatke i pratite vremensku prognozu.

Sada imamo dva aktivna programa što će mi dobro poslužiti jer bih želeo da vam u nastavku lekcije pokažem jedan od noviteta Windows-a 8. U pitanju su tzv. vrući uglovi (Hot corners) preko kojih se sada mogu izvoditi različite operacije. Konkretnije, ako kursor pomerim do gornjeg desnog ugla na ekranu će se pojaviti uska traka sa nekoliko ikona. U pitanju su prečice koje vam omogućavaju da započnete pretraživanje (Search), delite svoje podatke (Share), pa čak i da se vratite na osnovni ekran što predstavlja odličnu alternativu za Windows taster. Na isti način možete pristupiti podešavanju različitih uređaja (Devices) i radnih parametara (Settings). Ako pomerim strelicu prema sredini, ova traka će nestati sa ekrana. Isti rezultat se može postići i pomeranjem strelice do donjeg desnog ugla.

Ukoliko strelicu pomerite do gornjeg levog ugla na ekranu će se pojaviti umanjen prikaz trenutno aktivnih programa. U ovom slučaju je aktivan samo jedan program – Calendar, pa će se u gornjem levom uglu pojaviti samo jedan mali pravougaonik. Dovoljno je kliknuti na ovu površinu pa da izabrani program ponovo zauzme čitavu površinu ekrana.Ukoliko strelicu pomerite do donjeg levog ugla, na tom mestu će se pojaviti umanjeni prikaz osnovnog ekrana pa vam neće biti teško da kliknete na njega i vratite se na početni položaj.

Do sada smo za pokretanje svih funkcija koristili levi taster miša ali postoje i komande za koje je potrebno upotrebiti i desni. Na primer, ako to uradim u trenutku kada je na ekranu prikazan osnovni sadržaj, na dnu će se pojaviti tzv. App Bar. Pošto se na njemu trenutno nalazi samo jedna ikonica, ne preostaje mi ništa drugo nego da kliknem na nju. Pošto je to prečica koja služi za prikazivanje svih raspoloživih programa, na ekranu će se pojaviti veliki broj ikonica. Svaka od njih predstavlja posebnu aplikaciju, pa mi neće biti teško da izaberem željeni program i da ga pokrenem. Često se dešava da jedan deo ovih ikonica jednostavno ne može da stane na osnovni ekran, pa je za njihovo prikazivanje potrebno kliknuti na klizač koji se nalazi u dnu i preći na njegovu drugu polovinu. Pošto sada nemam vremena da vam detaljnije objašnjavam sve karakteristike ovih programa, ja ću upotrebiti Windows taster i vratiti se na osnovni ekran.

Do sada sam vam pokazao kako se u novom Windows-u pokreću pojedini programi a sada ćete videti kako možete da menjate njihov prikaz na ekranu. Za to je potrebno postaviti strelicu u gornji levi ugao ekrana i polako je pomeriti prema dole. U tom trenutku će se uz levu ivicu pojaviti vertikalna traka sa malim okvirima koji predstavljaju aktivne programe. Ukoliko želite da zatvorite neki od njih, jednostavno kliknite na njega desnim tasterom miša i izaberite opciju Close. Pomeranje strelice i pritisak na levi taster će za rezultat imati prikazivanje programa preko celog ekrana. Na kraju, postoji još jedan način na koji možete zatvoriti aplikaciju. Dovoljno je da strelicu pomerite do gornje ivice ekrana i sačekate da se ona pretvori u ispruženu šaku. Ako u tom trenutku pritisnete levi taster miša, zadržite ga pritisnutim i pomerite na dole, program će biti umanjen a ako ga povučete do donje ivice i tada otpustite levi taster – potpuno će te ga zatvoriti.

Jedna od ovih „pločica“ predstavlja prečicu kojom možete umesto novog Metro interfejsa aktivirati stari režim rada. Zato na njoj i piše Desktop, a više o tome ćete čuti u narednoj lekciji.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button