Sadržaj kursa
Windows 8
Sadržaj lekcije

Windows 8 vam omogućava da u svakom trenutku proverite sve parametre koji su bitni za funkcionisanje vašeg sistema. Pre nego što vam pokažem kako možete da ih menjate, ne bi bilo loše da prvo pogledate čime zapravo raspolažete.

Pošto se ova funkcija ne nalazi na početnom ekranu, ja ću pritisnuti desni taster miša i kliknuti na ikonu All apps. Ako se nakon toga pomerim na desno, biću u prilici da upotrebim prečicu za otvaranje Control Panel-a, a zatim lako pristupiti sistemskim parametrima. Ukoliko želite da vam ove informacije uvek budu pri ruci, primenite sledeći postupak. Prvo pomerite kursor do donjeg desnog ugla a kada se na ekranu pojave dodatne funkcije, kliknite na ikonu pod nazivom Settings. Ako nakon toga izaberete opciju Tiles, bićete u prilici da uključite prikaz tzv. alata za administraciju (Administrative tools). Kada se pored ove opcije pojavi oznaka Yes, jednostavno kliknite na slobodnu površinu i sačekajte da se na ekranu pojavi niz novih opcija. Pošto se ovde radi o većem broju funkcija, za njihovo prikazivanje je potrebno da se pomerite sasvim na desno. Ipak, mene u ovom trenutku zanima samo jedna prečica i to ova na kojoj piše System Information. Zato ću odmah kliknuti na nju i preći na novi okvir. Kao što vidite, sa leve strane će vam biti dostupne opcije čijim izborom možete prikazati parametre koji su vezani za vaš sistem, hardverske resurse, komponente i instalirani softver. Pošto je prva stavka automatski odabrana, sa desne strane okvira će mi biti dostupne detaljne informacije o mom sistemu. Prva se naravno odnosi na verziju Windows-a, a zatim slede i ostali podaci kao što su tip procesora, vrsta matične ploče, folder u kome se nalaze sistemski programi itd.

Ukoliko vam je dovoljan samo sažeti pregled osnovnih sistemskih parametara, primenite sledeći postupak. Pomerite kursor do donjeg levog ugla i kada se na ekranu pojavi umanjeni prikaz početnog ekrana kliknite na njega desnim tasterom miša. U tom trenutku će se pojaviti pomoćni meni pa vam neće biti teško da izaberete opciju System. To će za rezultat imati prikazivanje novog okvira u kome se ovoga puta nalaze samo najosnovnije informacije: verzija operativnog sistema, tip procesora, količina radne memorije kao i parametri koji su bitni za povezivanje sa drugim računarima. Neke od njih možete i promeniti jednostavnim izborom opcije Change settings. Ja ću iskoristiti ovu priliku da unesem kratak opis svog računara. Ako nakon toga kliknem na dugme Apply ova informacija će se pojaviti i u osnovnom okviru.

Pošto je ovo bila samo uvodna lekcija, funkcije koje se nalaze u gornjem levom uglu ću ostaviti za kasnije a za sada ću izborom dugmeta Close, zatvoriti sve okvire i vratiti se na početni ekran.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button