Sadržaj kursa
WordPress
Sadržaj lekcije

Pre ili kasnije ćete poželeti da svoje podatke prenesete na drugi WordPress sajt ili da sa njega preuzmete sadržaje koji su vam zanimljivi. Sve ovo se može uraditi preko administracionog panela tj. upotrebom neke od funkcija koje se nalaze u Tools meniju. Ja ću vam za početak pokazati kako se koristi funkcija Export, tj. pripremaju podaci koje želite da prenesete na novu Web lokaciju. Kao što vidite, postoji mogućnost da se kompletan sadržaj sajta jednim potezom miša prebaci u XML fajl. Ukoliko vam to ne odgovara, možete se ograničiti na priloge, Web stranice ili povratne informacije a postoji mogućnost da pri tome definišete i odgovarajući vremenski okvir. Ja ne želim ništa da rizikujem, pa ću se zato opredeliti za prvu mogućnost i jednostavno kliknuti na ovo dugme. WordPress će automatski kreirati novi XML fajl i u njega preneti sve podatke iz trenutno aktuelne baze. Moram odmah da naglasim da je ovde reč o čisto tekstualnim informacijama, ali će one biti sasvim dovoljne da se na novoj lokaciji automatski pojave i ostali sadržaji poput slika, video klipova itd.

Pošto sada imam sve što mi je potrebno, vreme je da vam pokažem kako se ovi podaci mogu preneti na novi sajt. Za početak je potrebno pokrenuti funkciju Import da bi se na ekranu pojavio niz novih opcija. Kao što vidite, WordPress vam omogućava da na svoj novi sajt prebacite podatke koji potiču iz različitih izvora. Dovoljno je da iz ove liste izaberete odgovarajuću opciju i sačekate da sistem obavi svoj deo posla. Ja sam sve podatke preuzeo sa drugog WordPress sajta, pa ću zato kliknuti na poslednju opciju i preći na sledeći korak. Pošto je za importovanje podataka neophodan odgovarajući dodatak koji još uvek nisam instalirao, na ekranu će se pojaviti okvir sa opisom a meni ne preostaje ništa drugo nego da kliknem na dugme Install Now i izborom opcije Activate Plugin & Run Importer konačno pokrenem ovaj postupak. Sada je potrebno da izborom dugmeta Choose File prikažem sadržaj svog diska i potražim fajl u kome se nalaze svi potrebni podaci. Pošto se on nalazi na mom Desktop-u, preći ću na istoimeni folder, selektovati odgovarajući XML dokument i sa Open dovršiti ovaj deo posla. Ako nakon toga kliknem na dugme Upload file end Import, sistem će početi sa preuzimanjem podataka. Ukoliko se pri tome pojavi neki problem, moraćete sami da unesete određene korekcije. U mom slučaju se među sadržajima koji su predviđeni za prenos nalaze i prilozi koji potiču od nepoznatog autora. U stvari, na mom novom sajtu ne postoji korisnik pod tim imenom pa mi sistem nudi mogućnost da ga automatski kreiram ili da sve njegove priloge pripišem nekoj drugoj osobi. Ja ću se odlučiti za drugu mogućnost i iz liste izabrati jednog od postojećih korisnika. Kod mene postoje dva nepoznata autora, pa ću na isti način rešiti oba slučaja. Na kraju, tu je i opcija koja vam omogućava da prenesete i sve priključene dokumente (Import Attachments), ali morate imati u vidu da se ona može primeniti samo u slučajevima kada se svi podaci nalaze na aktivnom Web serveru. Ukoliko ste za te potrebe koristili svoj lokalni računar, WordPress neće biti u mogućnosti da pristupi ovim fajlovima, pa ih morate iskopirati naknadno. Kod mene su svi podaci dostupni preko Interneta, pa ću zato aktivirati ovu opciju i konačno kliknuti na dugme Submit. Ovaj postupak može da potraje i nekoliko minuta što zavisi od količine podataka koju treba preneti. U svakom slučaju, čim se na ekranu pojavi ovakva poruka – All done, Have fun, možete slobodno nastaviti sa radom jer to znači da su svi podaci sa starog sajta uspešno prebačeni na novu lokaciju.

To se najlakše može proveriti izborom opcije Posts, nakon čega bi na ekranu trebalo da se pojavi niz novih priloga. Isto važi i za ostale sadržaje kao što su npr. ilustracije i video klipovi koji se inače nalaze u Media odeljku. Najbolju potvrdu ipak predstavlja normalno funkcionisanje čitavog sajta, što u mom slučaju očigledno ne predstavlja nikakav problem.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button