Sadržaj kursa
WordPress
Sadržaj lekcije

WordPress vam omogućava da istovremeno baratate sa dve vrste dokumenata – prilozima (Posts) i stranicama (Pages). Iskoristiću ovu priliku da vam u nekoliko reči objasnim u čemu se oni razlikuju.

U priloge spada većina dokumenata koje ćete ikada postaviti na svoj sajt. To mogu da budu kratke vesti, obaveštenja, komentari ali i kompletni članci u kojima se detaljno obrađuje određena tema. Suprotno tome, stranice obično sadrže podatke koji se retko menjaju tj. ono što se koristi na duži rok. Tipičan primer za to su sadržaji poput menija, koji se obično postavljaju na vrh ili u podnožje dokumenta. Slično važi za odeljke koji sadrže osnovne podatke o vlasniku sajta ili njegove kontakte. Ja ću kao primer iskoristiti upravo ovakvu stranicu i na nju postaviti informacije o autoru i generalnoj nameni ovog sajta.

Novu stranicu možete kreirati na dva načina. Prvi podrazumeva upotrebu Pages menija, što znači da je dovoljno kliknuti na istoimenu stavku i izabrati opciju Add New. Drugi metod je još jednostavniji, pa ću zato kliknuti na opciju New i sa Page odmah preći na tzv. Page Editor. Kao što vidite, on se skoro uopšte ne razlikuje od Post Editor-a koji ste do sada koristili, mada u njemu ne postoje kategorije i tagovi zato što stranice predstavljaju samostalne elemente i ne mogu se svrstavati po bilo kom osnovu. Doduše, među njima postoji hijerarhijska veza (Parent – Child), ali o tome će više reči biti u lekcijama koje slede. Za sada je dovoljno da znate da se ovi parametri nalaze u odeljku pod nazivom Page Attributes.

Pošto sam pomenuo da će ova stranica obuhvatiti osnovne podatke o samom sajtu, ne bi bilo loše da kao naslov unesem About i da odmah pređem na unos njenog sadržaja. Da ne bih gubio vreme, ja ću sve što mi treba preuzeti iz jednog Word dokumenta i primenom funkcije Paste dovršiti ovaj deo posla. Pri tome je moguće izvršiti i manje korekcije da bi na kraju kompletan tekst bio prebačen u WordPress. Na žalost, u prenosu sam izgubio sve hiper linkove, pa moram da se vratim u Word i ručno prebacim sve potrebne informacije. Za to je potrebno da desnim tasterom miša kliknem na odgovarajući deo teksta i iz menija izaberem opciju Copy Hyperlink. Ako nakon toga u WordPress-u selektujem isti segment, neće mi biti teško da kliknem na ovu ikonu i pokrenem funkciju Insert Link. Isti postupak moram da ponovim još par puta, jer ovaj dokument sadrži nekoliko hiper linkova.

Pošto sam na ovaj način dovršio uređivanje tekstualnog dela, mogu da pređem na slike. Za početak ću postaviti tzv. istaknutu sliku (Featured Image) ali moram da vas podsetim da njen efekat u velikoj meri zavisi od odabrane teme. To u mom slučaju neće predstavljati problem pa mogu odmah da kliknem na opciju Set featured image i odmah pređem na dodavanje nove ilustracije. To podrazumeva primenu funkcije Upload files, pa ću zato kliknuti na istoimeno dugme da bi u sledećem koraku mogao da izaberem neku od slika koje se nalaze na mom disku. Ona će automatski biti prebačena na server pa treba još samo da ubacim naslov i dodatni opis u vidu alternativnog teksta. Ako nakon toga kliknem na dugme Set featured image, stranica će biti kompletna pa mogu da proverim šta sam postigao. To se može uraditi klikom na dugme Publish, pa ću odmah primeniti ovu funkciju i sa Visit Site preći na konačni prikaz.

Vrlo je važno da zapamtite da se po dodavanju nove stranice, automatski kreira i nova stavka u glavnom meniju. Upravo iz tog razloga se u vrhu ekrana pojavio link pod nazivom About, pa mogu da kliknem na njega i prikažem ono što me u ovom trenutku najviše zanima. Kao što vidite, u vrhu se nalazi izabrana fotografija a ispod nje sledi kompletan tekst. Na kraj stranice je automatski dodata još jedna funkcija, što u ovom slučaju znači da postoji posebno polje za unos komentara. Meni to nije potrebno, pa ću se odmah postarati da ono bude uklonjeno. U tom cilju je potrebno da kliknem na opciju Edit Page i izborom dugmeta Screen Options prikažem dodatne parametre. Ako nakon toga aktiviram odeljak pod nazivom Discussion, biću u prilici da isključim opcije Allow comments i Allow Trackbacks. Na kraju treba još samo da sa Update osvežim čitavu stranicu i prikažem konačni rezultat. Kao što vidite, na dnu više ne postoji polje za unos komentara a to sam upravo i želeo da postignem.

Verujem da ste nakon ovoga shvatili kako funkcioniše Page Editor i da nije potrebno da vam posebno pokazujem funkcije za oblikovanje teksta ili ubacivanje ilustracija. Njihovom primenom možete vrlo lako oblikovati čitavu stranicu i u potpunosti je prilagoditi svojim potrebama.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button