Sadržaj kursa
WordPress
Sadržaj lekcije

Ukoliko pri surfovanju Internetom obraćate pažnju na tekst koji se nalazi u vrhu ekrana, sigurno ste primetili da su adrese pojedinih stranica usklađenje sa njihovim sadržajem. Na ovom primeru se jasno može videti da se jedan deo Web adrese u potpunosti poklapa sa naslovom stranice. Ovakvu adresu je mnogo lakše pročitati i zapamtiti nego kombinaciju slova i brojeva koja je uobičajena za sajtove pod WordPress-om.

To se vrlo lepo može videti na sledećem primeru, gde umesto prave adrese stoji samo  ?p=11. Verujem da običnim posetiocima mog sajta ovaj podatak neće biti baš razumljiv, iako je njegovo značenje sasvim jednostavno – prikazan je prilog broj 11. Sa druge strane, za WordPress je ovakav način adresiranja sasvim logičan jer računarski programi najbolje barataju podacima kada su oni izraženi u numeričkom obliku.

Običnim ljudima su ovakve informacije teško razumljive pa se zato morate potruditi da ih predstavite u drugačijem obliku. To se u WordPress-u može postići primenom funkcije Permalinks pa ću zato prvo preći na administracioni panel i iz Settings menija izabrati odgovarajuću opciju. Nakon toga će se na ekranu pojaviti novi odeljak, a ako obratite pažnju na njegovu adresu, primetićete da je ona sada već mnogo razumljivija. Kao što vidite, WordPress vam omogućava da izborom odgovarajuće opcije automatski promenite način na koji se generišu i prikazuju Web adrese. Kod mene je trenutno izabrana prva mogućnost, što znači da će se u adresama pojavljivati i numerički podaci. Ukoliko želite da se umesto toga koriste datum i naziv priloga, izaberite drugu opciju a sličan efekat možete postići i klikom na treću stavku. Četvrta opcija vam omogućava da iskoristite redni broj priloga dok je peta vezana isključivo za njegov naziv. Meni najviše odgovara upravo ovaj sistem, pa ću se zato opredeliti za stavku pod nazivom Post Name i izborom dugmeta Save Changes aktivirati nove parametre.

Da bih vam pokazao kako sve ovo izgleda u praksi, ja ću se vratiti na svoj sajt i izabrati jedan od postojećih priloga. Kao što vidite, njegova adresa je sada sasvim razumljiva, što bi trebalo da olakša navigaciju i omogući bolje snalaženje.

Pre nego što dovršim ovu lekciju, želeo bih da vam skrenem pažnju na još jedan detalj. Naime, ukoliko koristite lokalni server u kombinaciji sa odgovarajućim softverom kao što je npr. Wamp, Bitnami, Mamp i sl. neophodno je da izvršite određena prilagođavanja. Ja sam za potrebe ovog kursa na svoj računar instalirao Wamp, pa mi neće biti teško da vam pokažem o čemu se zapravo radi. Dovoljno je da u donjem desnom uglu ekrana potražim ikonicu koja predstavlja lokalni server i prođem kroz sistem menija sve dok se na ekranu ne pojavi opcija pod nazivom rewrite_module. Kod mene je ona već uključena, pa sam zato mogao da izvršim promenu adresa. Sa druge strane, ukoliko koristite neki javni Web server ne bi trebalo da imate posebnih problema, jer se podrazumeva da je kod njih ova opcija već aktivna.

Na kraju moram da vas upozorim da se promene na adresama mogu nepovoljno odraziti na korisnike koju su već posećivali vaš sajt. To praktično znači da će sve stranice koje su prethodno ubeležene u tzv. Bookmark, odjednom postati nedostupne jer se nakon promene sistema nalaze na sasvim drugačijim adresama.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button