Sadržaj kursa
WordPress
Sadržaj lekcije

Čim ste počeli da koristite WordPress, sistem je automatski kreirao vaš korisnički nalog. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako možete menjati njegove parametre.

Za početak je potrebno da kliknete na opciju koja se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana i iz menija izaberete stavku Edit My Profile. Isti rezultat možete postići ako u administracionom panelu potražite opciju Users i iz menija izaberete funkciju Your Profile. Nakon toga će se na ekranu pojaviti tzv. Profile page, a on je podeljen na nekoliko segmenata. Kao što vidite, u prvom delu se nalaze opcije koje vam omogućavaju da radno okruženje prilagodite svojim potrebama a to se pre svega odnosi na upotrebu tzv. Visual Editor-a. Kod mene je on trenutno uključen, što znači da će pri kreiranju novih priloga na ekranu biti prikazani svi postojeći elementi i to u svom originalnom obliku. Ukoliko vam se to ne dopada, možete jednostavno kliknuti na ovaj kvadratić i od tog trenutka će na ekranu biti prikazan samo HTML kod.

Sledeća opcija vam omogućava da za svoj administracioni panel izaberete drugačiju kombinaciju boja. To naravno, nema nikakve veze sa izgledom vašeg sajta, nego se odnosi samo na radno okruženje. Kod mene je trenutno izabrana kombinacija u kojoj dominiraju tamni tonovi ali se to lako može promeniti. Dovoljno je da kliknem na neku od ponuđenih šema, a sistem će se automatski prilagoditi izabranim parametrima. Kao što vidite, izbor je prilično veliki, pa se nadam da ćete lako pronaći kombinaciju koja vam se dopada. Ja sam navikao na osnove boje, pa ću se zato vratiti na prvu kombinaciju.

Sledeća opcija vam omogućava da koristite prečice i na taj način sebi olakšate određene operacije kao što je npr. uređivanje komentara. Više o ovome možete saznati ako kliknete na opciju More Information, a pošto na mom sajtu ne postoje ovakvi sadržaji ja ću odmah preći na sledeću opciju. Ona se odnosi na upotrebu Toolbar-a, tj. menija koji se nalazi u gornjem levom uglu ekrana. Kod mene je on uključen i dostupan u svim režimima, jer često koristim neke od njegovih opcija. Ukoliko smatrate da je to nepotrebno, jednostavno aktivirajte ovu opciju pa će Toolbar postati nevidljiv. Na žalost, to važi samo za tzv. Front End režim koji inače služi za sagledavanje konačne verzije sajta. Nakon toga kao vezu ka Editor-u možete koristiti linkove koji se obično nalaze na samoj stranici. Ja više volim da u te svrhe koristim Toolbar, pa ću ga zato ponovo aktivirati.

Sledeći segment je rezervisan za vaše lične podatke. Kod mene je trenutno popunjeno samo polje za korisničko ime, pa ću iskoristiti priliku da unesem i svoje pravo ime i prezime. WordPress će u polje pod nazivom Nickname automatski uneti podatak koji se poklapa sa mojim korisničkim nalogom a to nije dobro. Da bi se sprečile zloupotrebe, ovaj podatak bi trebalo promeniti, pa ću zato umesto poslednja dva slova uneti brojeve. Naravno, ovo je samo jedan od načina na koji možete dodatno zaštiti svoj sajt, a o ovoj temi ćete mnogo više čuti u jednoj od narednih lekcija.

Ukoliko ne želite da se ime koje koristite za prijavljivanje na sistem u istom obliku pojavljuje na sajtu, iskoristite sledeću opciju. Da bi vam bilo jasnije o čemu se radi, ja ću se vratiti na jedan od priloga i pokazati vam gde se nalazi ovaj podatak. Kao što vidite, on se pojavljuje u vidu linka i to odmah ispod naslova. Pošto sistem sada raspolaže sa više podataka, mogu da kliknem na ovu strelicu i sa liste izaberem neko od predloženih rešenja. To može da bude moje korisničko ime, pravo ime, prezime ili neka njihova kombinacija. Ja ću se odlučiti za kompletan podatak i izborom dugmeta Update Profile sačuvati sve izmene. Ako nakon toga osvežim prikaz ove stranice, videćete da se na njoj moje ime sada pojavljuje u drugačijem obliku.

Sledeći segment nosi naziv Contact Info što znači da se u njemu nalaze informacije koje su od presudne važnosti za vas i sve vaše korisnike. To se pre svega odnosi na vašu Email adresu, koja mora da bude potpuno ispravna jer se jedino preko nje može rešiti problem zaboravljene lozinke. Osim toga, na ovu adresu će vam automatski biti upućivani i svi komentari koji zahtevaju odobrenje i to pre nego što se pojave na samom sajtu. Ukoliko istu Email adresu koristite i na servisu pod nazivom Gravatar, WordPress će ovaj podatak iskoristiti za preuzimanje odgovarajuće slike i njeno povezivanje sa vašim nalogom. Kod mene je to već urađeno, a u sledećoj lekciji ću vam pokazati kako sam to postigao. Moram da vam skrenem pažnju da je u WordPress-u za istu Email adresu moguće kreirati samo jedan nalog.

Sledeće polje je rezervisano za adresu na kojoj se nalazi vaš lični Web sajt. Ovaj podatak će biti prikazan u okviru vašeg profila ali samo pod uslovom da ste predvideli ovakvu stranicu. Slično važi i za vaše biografske podatke, stim što njihovo prikazivanje na sajtu u najvećoj meri zavisi od izabrane teme. Ja ću primera radi, u ovo polje uneti nekoliko rečenica i izborom dugmeta Update Profile snimiti sve izmene. Ako se nakon toga vratim na prikaz sajta i u glavnom meniju potražim opciju About, neće mi biti teško da otvorim stranicu na kojoj se nalaze podaci o saradnicima (Contributors). Kao što vidite, na njoj se osim imena i fotografije nalazi i tekst koji sam maločas uneo u svoj profil. Kod nekih tema postoji mogućnost da se ove informacije pojave ispod svakog priloga i na taj način čitaocima pruži prilika da odmah saznaju nešto više o njegovom autoru. Naravno, ukoliko vam to nije potrebno, jednostavno preskočite ovo polje ili uklonite postojeći sadržaj.

Poslednja dva polja vam omogućavaju da postavite i potvrdite novu lozinku. To znači da u svakom trenutku možete promeniti parametre koje ste prethodno koristili za prijavljivanje na sistem i na taj način sprečiti eventualnu zloupotrebu. Pri tome možete računati i na malu pomoć koja se sastoji od automatske provere nove lozinke. Drugim rečima, ukoliko u ovo polje unesete nešto što previše asocira na vaše ime ili neki često korišćeni pojam, sistem će vas preko funkcije Strength indicator automatski upozoriti da vaša nova lozinka nije dovoljno bezbedna. U tom slučaju morate smisliti neku složeniju kombinaciju i potruditi se da je zapamtite.

Da bi WordPress mogao da iskoristi sve nove parametre, neophodno je da na kraju kliknete na dugme Update Profile i dovršite ovaj postupak.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button