Sadržaj kursa
AutoCAD napredne tehnike
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji će te naučiti kako da neki složeniji crtež podelite na nekoliko delova. Ukoliko nakon toga sve te delove povežete preko eksternih referenci, stvorićete uslove za kolaboraciju tj. istovremeno angažovanje više ljudi koji će biti u prilici da zajednički učestvuju u izradi jednog projekta.

Pre nego što pređem na nešto konkretnije, želeo bih da vam pokažem kako AutoCAD štiti crtež na kome se trenutno radi. U tom cilju ću pokrenuti komandu Open i pokušati da otvorim crtež koji se već nalazi na ekranu. Čim kliknem na dugme Open, na ekranu će biti prikazan okvir sa upozorenjem, a ovakva poruka bi se pojavila i u slučaju da je neko od mojih kolega pokušao da uradi istu stvar. Doduše, postoji mogućnost da se ovaj crtež otvori u tzv. Read-only režimu ali u tom slučaju nije moguće unositi nikakve izmene. Meni to ne odgovara, pa ću zato prvo kliknuti na dugme No a zatim sa Cancel zatvoriti i drugi okvir.

Da bih ostvario punu saradnju, neophodno je da ovaj crtež podelim na nekoliko delova. Pri tome ću za sebe zadržati mogućnost rada sa osnovnim elementima kao što su npr. zidovi, a svojim saradnicima dozvoliti da menjaju nameštaj. U tom cilju je neophodno da sve što spada u ovu kategoriju eksportujem u poseban fajl a to se najlakše može postići preko slojeva. Zato ću pokrenuti komandu Layer Isolate i kliknuti na element koji predstavlja stolicu. U tom trenutku će sa ekrana biti uklonjeno sve što se ne nalazi na izabranom Layer-u pa mi neće niti teško da izaberem odgovarajuće objekte. Pre toga je naravno, potrebno da pokrenem odgovarajuću komandu a u ovom slučaju to je WBlock ili skraćeno samo W. Pošto želim da istovremeno eksportujem više različitih elemenata, najbolje bi bilo da kao karakterističnu tačku zadržim koordinatni početak a to mi neće biti teško jer se u poljima za X, Y i Z koordinate već nalazi vrednost 0. Pošto je to sređeno, mogu da kliknem na ovu ikonicu i jednim potezom selektujem sve vidljive objekte i pritiskom na Enter potvrdim njihov izbor. AutoCAD sada od mene očekuje da odredim njihovu sudbinu što znači da mogu da ih pretvorim u standardni blok (Convert to block), zadržim na crtežu i iskopiram u eksterni fajl (Retain) ili ih jednostavno uklonim sa ekrana (Delete from drawing). Ja ću se odlučiti za poslednju mogućnost i proveriti da li je ponuđena lokacija za novi fajl u skladu sa mojim potrebama. Čini mi se da je to u redu pa mogu da kliknem na ovo dugme i u novom okviru za naziv fajla unesem npr. Furniture. Ovaj fajl će biti smešten u isti folder sa osnovnim crtežom što mi sasvim odgovara pa mogu da kliknem na dugme Save i dovršim ovu operaciju. Pre nego što zatvorim i glavni okvir, proveriću da li sam izabrao odgovarajući merni sistem i vratiti se na osnovni crtež. Kao što vidite, sav nameštaj je sada nestao sa ekrana ali zato na mom disku postoji novi fajl u kome se nalaze sve potrebne informacije.

Na kraju, mogu da deaktiviram izolaciju Layer-a i ponovo prikažem kompletan crtež. Kao što vidite, na njemu više nema ni jednog komada nameštaja jer sam sve prebacio u poseban fajl. On se nalazi na mom disku, pa mi neće biti teško da ga pronađem i proverim šta sam postigao. Pošto su sada ovi sadržaji potpuno nezavisni, mogu da ih istovremeno otvorim i normalno nastavim sa radom.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button