Sadržaj kursa
AutoCAD napredne tehnike
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se kreiraju novi tekstualni stilovi. Njima se kontroliše izgled svih natpisa pa je zato važno da ih prilagodite svojim potrebama.

Kao primer ću iskoristiti jedan arhitektonski crtež, a vi ga možete pronaći među fajlovima za vežbu. Za kreiranje stilova se koristi komanda Style a ja ću je pokrenuti pritiskom na tastere S + T + Enter. Čim se na ekranu pojavi novi okvir, bićete u prilici da vidite sve postojeće stilove. Njihova imena se nalaze sa leve strane, ali se u ovom trenutku nećemo time baviti, nego ću vam odmah pokazati kako se kreira novi stil. Za to je potrebno prvo kliknuti na dugme New a zatim uneti odgovarajući naziv. Ja ću u ovo polje upisati Technical i sa OK preći na sledeći korak.

Kao što vidite, AutoCAD je za novi stil automatski izabrao font pod nazivom Arial, što ne predstavlja baš najbolje rešenje. Naime, ovaj tip slova izgleda sasvim korektno u nekom programu za obradu teksta kao što je npr. Word, ali je za tehničke crteže potrebno izabrati nešto jednostavnije. Zato ću kliknuti na ovu strelicu i prikazati listu koja obuhvata sve instalirane fontove. Najveći deo čine tzv. TrueType fontovi a oni me trenutno ne zanimaju, pa moram da se spustim malo niže i potražim sadržaj pored koga se nalazi ikona sa simbolom šestara i malim slovom a. U pitanju je poseban tip slova koji potiče iz samog AutoCAD-a, pa je logično da upravo njega izaberem za ovu namenu. Kao što vidite, sva slova su sačinjena od običnih linija što ih čini idealnim za primenu na tehničkim crtežima. Na mojoj listi postoji još nekoliko ovakvih fontova a najjednostavniji od njih nosi naziv Simplex. Meni najviše odgovara ovaj tip slova, pa ću zato kliknuti na istoimenu stavku i preći na sledeći parametar.

Opcija Height vam omogućava da odmah odredite visinu slova, ali vam ne bih preporučio da to i uradite. Mnogo je bolje da ova vrednost ostane jednaka nuli, jer se na taj način veličina teksta može odrediti naknadno, pre samog unosa.

Na tehničkim crtežima vrlo često nema dovoljno prostora za smeštaj dužih tekstova. Ovaj problem se donekle može rešiti primenom nešto užih slova, pa ću zato u polje pod nazivom Width Factor uneti vrednost koja je manja od nule. Mislim da će 0.9 biti sasvim dovoljno a to znači da će budući tekst zauzeti 10% manje prostora od uobičajenog.

Pošto sam na ovaj način uneo sve potrebne parametre, mogu da kliknem na dugme Apply i sa OK zatvorim ovaj okvir. U sledećoj lekciji ću vam pokazati kako se unosi običan tekst.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button