Sadržaj kursa
AutoCAD napredne tehnike
Sadržaj lekcije

AutoCAD vam omogućava da na različite načine dođete do željenih podataka. U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se koriste osnovne funkcije za merenje rastojanja i određivanje površine.

Ja sam već otvorio odgovarajući primer a vi ga možete pronaći među fajlovima za vežbu. Zato ću kursor odmah pomeriti do Utilities odeljka i kliknuti na ikonu sa natpisom Measure. Ako nakon toga iz menija izaberem opciju Distance, AutoCAD će automatski pokrenuti komandu Measuregeom što znači da mogu da počnem sa merenjem. Dovoljno je da mišem selektujem dve tačke, da bi se na ekranu pojavio čitav niz informacija. Iako su one privremenog karaktera, sasvim jasno se može videti koliko iznosi izmereno rastojanje a tu su i njegove X i Y komponente. Ukoliko želite da vidite koliko iznosi ugao koji zaklapaju dva elementa, izaberite opciju Angle. Ja ću ovom prilikom prvo izabrati liniju koja predstavlja ivicu prozora a zatim i vertikalni segment koji se nalazi ispod nje. U tom trenutku će se na ekranu pojaviti traženi podatak tj. tačna vrednost izmerenog ugla.

Na sličan način se može izračunati i površina čitave prostorije. U tom cilju je potrebno da se prvo iz menija izabere opcija Area a zatim pojedinačno selektuju tačke koje se nalaze na uglovima. Ja ću na ovaj način obići čitavu prostoriju i na kraju pritisnuti Enter da bi se na ekranu pojavio traženi podatak. Pošto sam se opredelio za imperijalni sistem jedinica, površina će biti izražena u kvadratnim inčima i stopama (square inch, square ft.) a tu je i podatak koji se odnosi na obim čitave prostorije.

Kod prostornih modela postoji mogućnost određivanja zapremine (Volume), a tu su i opcije  koje vam omogućavaju da izmerite poluprečnik krivine (Radius) ili neku drugu karakterističnu veličinu. Ukoliko samo želite da prekinete ovu komandu, jednostavno iz  menija izaberite opciju Exit. Za svaku od ovih funkcija postoji posebna ikonica, što znači da ih možete koristiti u skladu sa trenutnim potrebama.

Sa druge strane, ukoliko ste koristili neku od prethodnih verzija AutoCAD-a, sigurno se sećate da je za ovakve zadatke korišćena funkcija pod nazivom Distance. Ona vam je i dalje na raspolaganju, a možete je pokrenuti pritiskom na tastere D+I+Enter. Nakon toga treba još samo kliknuti na odgovarajuće tačke i proveriti sadržaj komande linije. Tu će biti prikazane sve izmerene veličine pa vam neće biti teško da pronađete onu koja vam je potrebna.

Osim funkcija koje sam vam upravo pokazao, za prikazivanje podataka koji se odnose na dimenzije pojedinih elemenata možete koristiti i komandu Properties. Da bih vam pokazao kako se to radi, ja ću prvo selektovati jednu liniju a zatim pokrenuti pomenutu komandu. Čim se na ekranu pojavi novi okvir, moram da se spustim do dna liste jer se tu nalaze podaci koji su mi potrebni. Kao što vidite, dužina ove linije iznosi 4 stope a ona je u odnosu na X osu nagnuta za tačno 225 stepeni. Tu su prikazana i rastojanja po glavnim koordinatnim pravcima što znači da su mi i u Properties okviru dostupne sve bitne informacije.

Još sažetiji prikaz možete dobiti ako upotrebite funkciju pod nazivom Quick Properties. Ja ću u tom cilju kliknuti na dugme koje se nalazi u donjem desnom uglu ekrana i iz pomoćnog menija aktivirati opciju Quick Properties. Nakon toga će se na ovoj paleti pojaviti još jedna ikonica pa mi neće biti teško da uključim ovu funkciju. Ako nakon toga izaberem neku liniju, na ekranu će se odmah pojaviti njene karakteristike. Mene u ovom trenutku najviše zanima podatak koji se odnosi na dužinu a on se nalazi na dnu liste. Na žalost, ovaj podatak nije uvek dostupan a da bih vam to i dokazao, kliknuću na složenu liniju koja predstavlja jedno krilo ormana. Kao što vidite, među prikazanim karakteristikama se ne nalazi podatak o njenoj dužini pa moram da primenim nešto drugačiji pristup. Zato ću prvo pokrenuti komandu Explode i ovaj element rastaviti na proste činioce a zatim ponovo kliknuti na jednu od linija. Sada se jasno može videti koliko iznosi njena dužina pa mogu da aktiviram funkciju Undo i da se vratim na prethodno stanje.

Ukoliko želite da nešto na brzinu izračunate, neće vam biti potreban ručni kalkulator jer sve to možete uraditi u samom AutoCAD-u. Potrebno je da pritiskom na tastere Q+C+Enter pokrenete funkciju Quick Calc da bi se na ekranu pojavio okvir sa nizom novih funkcija. Osim osnovnih matematičkih operacija u njemu možete koristiti i različite merne jedinice. Da bih vam to i dokazao, ja ću u ovo polje uneti dve izmerene vrednosti i jednim potezom izračunati njihov zbir. Pri tome će zaokruživanje biti izvršeno u skladu sa izabranim sistemom pa se nemojte iznenaditi kada vidite rezultat. Ukoliko vam to ne odgovara, pokrenite komandu Units i promenom parametra Precision podesite željenu preciznost.

Između ostalog, Quick Calc vam omogućava i da direktno vršite sva potrebna merenja, jer se u vrhu okvira nalaze prečice ka odgovarajućim funkcijama. To znači da pored uglova i rastojanja možete precizno odrediti i položaj neke tačke čak i u slučaju da se ona nalazi na preseku drugih elemenata.

Stara verzija Calculator-a vam je i dalje dostupna preko komandne linije. Nju možete koristiti u svakom trenutku, bez obzira da li ste pre toga već pokrenuli neku drugu funkciju. Da bih vam to i dokazao, ja ću početi crtanje nove linije i odmah upotrebiti prečicu za pokretanje Calculator-a. U tom cilju je potrebno da prvo unesem znak za apostrof (‘) a zatim i ostatak prečice C+A+L+Enter. Čim se na komandnoj liniji pojavi natpis Expression, mogu da unesem odgovarajući matematički izraz i sa Enter dođem do rezultata. AutoCAD će u ovom slučaju dobijenu veličinu automatski iskoristiti za dužinu, pa neću morati da je posebno unosim.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button