Sadržaj kursa
AutoCAD napredne tehnike
Sadržaj lekcije

Blokovi se mogu koristiti u najrazličitije svrhe. U ovoj lekciji ću definisati novi blok koji ću kasnije upotrebiti za obeležavanje prostorija. To znači da on mora da ima mogućnost naknadnog unosa odgovarajućeg teksta a to se može postići upotrebom tzv. Tag-ova.

Za početak ću uveličati srednji deo crteža jer na njemu imam dovoljno slobodnog prostora. Pre neko što pređem na unos novih elemenata, ne bi bilo loše da za njih kreiram poseban Layer. U tom cilju ću kliknuti na ikonu Layer Properties i prvo proveriti da li na ovoj listi već postoji sloj koji je predviđen za tekstualne sadržaje. Iskreno, ja nisam uspeo da ga pronađem, pa ću zato kliknuti na ovu ikonicu i na taj način kreirati novi sloj. Naziv Layer-a bi trebalo da odražava njegovu namenu, pa ću zato umesto Layer1 uneti Text i pobrinuti se da ovaj sloj odmah postane aktivan (Current). Sledeći parametar koji mogu da promenim je boja, a to se može uraditi klikom na ovaj mali kvadratić. Nakon toga će se na ekranu pojaviti čitava paleta, pa mi neće biti teško da izaberem belu boju tj. polje sa brojem 7.

Konačno sam spreman za unos novog teksta, pa ću zato pokrenuti istoimenu komandu i sa komande linije odmah izabrati opciju MC što znači da će budući tekst biti postavljen centralno u odnosu na izabranu tačku. Nju mogu da izaberem sasvim slobodno, pa ću zato kliknuti ovde, gde imam najviše praznog prostora. Sledeći parametar koji treba da odredim je veličina slova a pošto čitav tekst mora da bude čitljiv i u manjoj razmeri, ja ću se vratiti na prikaz čitavog crteža i tek nakon toga definisati odgovarajuću visinu teksta. Čini mi se da će 8 jedinica biti sasvim dovoljno, mada ova vrednost u velikoj meri zavisi od projekta na kome radite. Poslednji parametar se odnosi na ugao pod kojim treba postaviti čitav tekst a pošto ja želim da on bude horizontalan, jednostavno ću pritisnuti Enter i na taj način prihvatiti ponuđeni ugao od 0 stepeni.

Pošto sam definisao sve parametre, program od mene očekuje da unesem tekst koji treba da se pojavi na ekranu. Obzirom da se trenutno nalazim u dnevnoj sobi, ja ću upisati Living Room i dvostrukim pritiskom na Enter dovršiti ovu operaciju.

Za označavanje prostorija se osim natpisa često koriste i redni brojevi, što znači da mi je potreban još jedan tekstualni element. Pošto on treba da ima iste karakteristike kao i već postojeći naziv prostorije ja ću iskoristiti funkciju Copy i novi element postaviti malo niže u odnosu na postojeći. Za promenu sadržaja je dovoljno dva puta brzo kliknuti na odgovarajući tekst pa ću ja iskoristiti ovu mogućnost i dnevnu sobu označiti brojem 101. Oko ovog podatka se obično stavlja pravougaoni okvir pa ću zato pokrenuti komandu Rectangle i odmah dodati odgovarajući element. Na žalost, on nije idealno centriran u odnosu na numeričku vrednost, ali se to može lako ispraviti. Za to će mi biti potrebna jedna pomoćna linija i to ona koja povezuje suprotna temena. Ako nakon toga selektujem nju i ovaj okvir, neće mi biti teško da uskladim sredinu dijagonale sa koordinatom koja predstavlja tačku unosa (Insertion point). U tom cilju ću iz pomoćnog menija izabrati opciju Insertion i precizno locirati željenu tačku. Nakon toga mogu da uklonim pomoćnu liniju i još malo odmaknem ovaj natpis.

Na ovaj način sam dovršio element koji će mi poslužiti za označavanje prostorija. Da bi on zaista to i postao, moram da definišem novi blok sa tzv. atributima a upravo to će biti tema naredne lekcije.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button