Sadržaj kursa
AutoCAD napredne tehnike
Sadržaj lekcije

U ovoj lekciji ću vam pokazati kako se štampaju crteži. U AutoCAD-u se ovaj postupak naziva plotovanje jer ovaj termin potiče iz vremena kada su se za kreiranje gotovih crteža koristili uređaji sa perima – ploteri.

Za početak je potrebno pokrenuti komandu Plot mada se isti rezultat može postići i pritiskanjem tastera Control+P. Nakon toga će se na ekranu pojaviti novi okvir koji obuhvata sve potrebne parametre. Pošto su oni kod mene već podešeni samo ću ukratko pomenuti one najvažnije. U tu kategoriju pre svega spada izabrani uređaj tj. njegov „drajver“. Na žalost, ja nemam nikakav štampač pa sam zato izabrao opciju koja mi omogućava da konačnu verziju crteža smestim u PDF fajl. Bez obzira na to, ja sam morao da odredim tačnu veličinu formata, razmeru u kojoj će crtež biti odštampan i nekoliko parametara. Da bih se uverio da je sve u radu, kliknuću na dugme pod nazivom Preview i AutoCAD će mi prikazati konačnu verziju mog crteža. Nju mogu da zumiram i proverim kako su prikazani i najsitniji detalji mada su neke stvari poput razlike u debljini linija i dalje van domašaja ove funkcije. Sa druge strane i ovakav prikaz je dovoljan da mi skrene pažnju na jednu grešku. Naime, ja bih želeo da sve linije budu crne a ovde je jedan deo crteža prikazan crvenom bojom pa moram da se vratim na podešavanje parametara. U tom cilju je dovoljno da pritisnem Enter i ponovo prikažem prethodni okvir. Funkcija koja mi je potrebna se nalazi u njegovom gornjem desnom uglu pa ću zato iz ove liste izabrati opciju monochrome i na taj način ukinuti sve boje osim crne. Ukoliko se na vašem računaru ovaj deo okvira ne pojavljuje, tj. ako pred sobom imate pojednostavljenu verziju komande Plot, jednostavno kliknite na ovu ikonicu i prikažite sve opcije.

Ako sada ponovo pokrenem funkciju Preview, videćete da su svi elementi crteža prikazani crnom bojom što znači da sam uspešno rešio prvi problem. Sada mi preostaje još samo da linije koje predstavljaju mehaničke komponente učinim nešto debljim on onih koje pripadaju kotama i na taj način olakšam „čitanje“ čitavog crteža. Zato ću se pritiskom na Enter vratiti na okvir sa parametrima i izborom ove ikonice pokrenuti funkciju koja mi omogućava da odredim različite debljine linija. Sličan efekat sam mogao da postignem i promenom parametara koji se odnose na pojedine Layer-e ali u tom slučaju ne bih mogao da iste parametre primenim i u drugim crtežima. Upravo iz tog razloga sam odlučio da debljinu linije povežem sa bojom kojom su prikazani pojedini elementi što u ovom slučaju znači da će sve ono što je na ekranu bilo prikazano crvenom bojom na papiru imati debljinu od npr. 0.5 mm. Ako nakon toga kliknem na dugme Save & Close i pokrenem funkciju Preview, videćete da su linije koje predstavljaju mašinske elemente sada nešto deblje od ostalih.

Pošto je sada sve na svom mestu, ne preostaje mi ništa drugo nego da kliknem na dugme OK i dovršim štampanje. Pošto sam se odlučio za PDF format, na ekranu će se pojaviti okvir u kome mogu da izaberem njegov naziv i lokaciju a ja ću umesto toga izborom opcije Cancel prekinuti ovaj postupak i vratiti se na crtež.

Ovo sam uradio da bih vam pokazao kako se debljina linije može odrediti preko Layer-a. U tom cilju je potrebno prvo pokrenuti funkciju Layer Properties a zatim u koloni pod nazivom Lineweight izabrati odgovarajuću debljinu. Naravno, sve ovo važi za određeni Layer pa moram da obratim pažnju na mesto na koje ću kliknuti da bi se na ekranu pojavio okvir sa dimenzijama. Ja ću se opet odlučiti za debljinu od 0.5 mm i sa OK zatvoriti sve okvire. Sada mogu da se vratim na okvir sa parametrima za štampanje, kliknem na ikonu kojom se kontrolišu debljine linija i za crvenu boju ponovo izaberem podrazumevanu vrednost. Ovoga puta ću prvo kliknuti na dugme Apply to layout i zatim sa Cancel zatvoriti ovaj okvir. Na taj način sam trajno sačuvao trenutno važeće parametre pa ne moram da ih menjam svaki put kada pokrenem komandu Plot.

Iako se štampanje obično vrši iz Layout režima, ovu funkciju je moguće pokrenuti u bilo kom trenutku pa i tokom izrade samog crteža. Da bih vam to dokazao, ja ću se vratiti na model i ponovo pokrenuti komandu za štampanje. Iako na prvi pogled sve izgleda isto, ovoga puta ću morati da podesim mnogo više parametara jer više ne mogu da se oslonim na vrednosti koje potiču iz Layout-a. Drugim rečima, pored odgovarajućeg drajvera, formata i razmere moraću da izaberem i deo koji se štampa (What to Plot). Pri tome mogu da umesto onoga što se trenutno nalazi na ekranu (Display) izaberem čitav crtež (Extents), njegove granice (Limits) ili neki određeni segment (Window). U tom slučaju je potrebno da mišem uokvirim odgovarajući deo crteža i na taj način izaberem ono što me zanima.

U ovom malom okviru se može videti položaj budućeg crteža na papiru a ja ću iskoristiti priliku da ga izborom opcije Center the plot premestim na sredinu. Sada konačno mogu da proverim šta sam postigao i konstatujem da su pojedini elementi i dalje prikazani u različitim bojama. To se lako može ispraviti pa ću se zato vratiti na okvir sa parametrima i iz ove liste izabrati stavku monochrome. AutoCAD će me upozoriti da ova promena može imati uticaj i na ostale Layout-e pa ću zato kliknuti na dugme No i sprečiti ovu izmenu.

Moram da vam skrenem pažnju da će svi ovi parametri biti zanemareni ukoliko sada kliknem na dugme Cancel i odustanem od štampanja što ne bi bio slučaj da sam sve ovo uradio iz nekog Layout-a. Zato ću još jednom proveriti da li je sve na svom mestu i konačno odštampati ovaj crtež. Pre toga želim da naglasim da je njegova razmera izabrana automatski mada sam mogao da umesto opcije Fit to paper izaberem i neki određeni odnos.

Čim kliknem na dugme OK, biću u prilici da sačuvam novi fajl i time dovršim čitavu proceduru. Ukoliko vi na raspolaganju imate odgovarajući uređaj, on bi u ovom trenutku već trebalo da obavlja svoj posao, što znači da ćete ubrzo u rukama imati opipljiv rezultat svog rada.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button