WooCommerce
Sadržaj lekcije

Ukoliko ste upravo završili rad sa tzv. čarobnjakom za dobrodošlicu (Welcome Wizard), pred vama bi trebalo da se pojavi ovakav sadržaj. To znači da se od vas očekuje da izborom ovog velikog ružičastog dugmeta pređete na sledeću fazu tj. da u  svoju prodavnicu dodate prvi proizvod (Create your first product). Isti efekat možete postići i ako iz glavnog menija kliknete na Products i pokrenete funkciju Add Product. Ja ću se opredeliti za prvi način, jer mi on omogućava da kroz čitav postupak prođem prateći instrukcije koje se naizmenično pojavljuju na ekranu. Kao što vidite, sistem me upućuje da u polje pod nazivom Product name unesem naslov proizvoda a ja sam odlučio da to bude mineralna voda sa ukusom borovnice. Nakon toga sledi unos teksta koji predstavlja detaljniji opis samog proizvoda. Da ne bi gubili vreme, ja ću primenom funkcije za kopiranje jednim potezom ubaciti čitav opis i nakon toga ukloniti suvišne redove.

Sledeći parametar koji treba da odredim se odnosi na tip proizvoda. Pošto me na njega jasno navodi uputstvo koje se pojavilo na ekranu, neće mi biti teško da iz ove liste izaberem odgovarajuću opciju. Za sada nema smisla da ulazimo u detalje, pa ću se zadržati na već izabranom tipu – Simple product. Ukoliko želite da ponudite uslugu ili se radi o nečemu što se može direktno preuzeti sa Interneta, ne bi bilo loše da aktivirate opcije Virtual i Downloadable. Pošto to kod mene nije slučaj, mogu odmah da pređem na sledeće polje i u njega unesem podatak koji predstavlja cenu. Za sada je dovoljno da odredim osnovnu vrednost proizvoda a ostale parametre ću ostaviti za neku od narednih lekcija.

Bez obzira što su neka od ponuđenih polja ostala prazna, postupak kojim se vrši dodavanje novog proizvoda je uglavnom okončan pa mogu da proverim šta sam postigao. U tom cilju ću kliknuti na dugme Publish i iskoristiti link koji se pojavio iznad naslova. Kao što vidite, na ekranu se pojavila nova stranica a na njoj se jasno ističu naziv proizvoda, njegova cena i okvir za ilustraciju koji je za sada prazan. U donjem delu ekrana se nalazi tekst koji predstavlja detaljni opis a postoji mogućnost da se ispod naslova ubaci i njegova kraća verzija. U ovaj prazan prostor se mogu smestiti dodatne informacije a isto važi i za odeljak koji se trenutno nalazi u drugom planu. Sve to spada u teme koje ćemo obraditi u nekoj od narednih lekcija jer sam želeo da vam prvo pokažem kako je malo potrebno da neki proizvod postane dostupan za naručivanje.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button