WooCommerce
Sadržaj lekcije

Do sada smo se uglavnom bavili ubacivanjem novih proizvoda i podešavanjem pratećih parametara. Pri tome smo potpuno zapostavili estetsku stranu, pa naš sajt i dalje izgleda prilično dosadno. Na sreću, to se vrlo lako može ispraviti, jer na Internetu postoji mnogo besplatnih tema koje se mogu upotrebiti za vizuelno oblikovanje prve Online prodavnice.

Ja ću se opredeliti za temu pod nazivom Storefront a za to postoji nekoliko dobrih razloga. Pre svega, ona je potpuno besplatna što znači da je možete direktno preuzeti sa WooCommerce-ovog matičnog sajta. Pored toga, ona izgleda vrlo profesionalno i odlično se uklapa u čitav sistem. To znači da će sve informacije koje sam do sada uneo biti pravilno protumačene i sadržaji raspoređeni na odgovarajuće lokacije.

Kao što sam već pomenuo, Storefront možete preuzeti sa matičnog sajta a postoji mogućnost da kompletnu instalaciju izvršite i iz WordPress-a. Ja ću primeniti upravo ovaj metod, a to znači da prvo moram da se vratim na osnovni meni i u njemu potražim stavku pod nazivom Appearance. Ako nakon toga izaberem opciju Themes, neće mi biti teško da pokrenem postupak za dodavanje nove teme. Pošto se tema koja mi je potrebna nalazi u osnovnoj bazi, za njeno pronalaženje je dovoljno da u ovo polje upišem Storefront i sačekam da se na ekranu pojave odgovarajući rezultati. Kao što vidite, WordPress je uspešno locirao traženu temu pa mogu da kliknem na ovo polje i pređem na sledeći korak tj. instalaciju. Pre nego što dovršim ovaj postupak, ne bi bilo loše da još jednom proverim da li je ovo zaista tema koja mi je potrebna. Pošto je u gornjem levom uglu kao izvor podataka naveden Woothemes, što predstavlja jednu od filijala WooCommerce-a, ne bi trebalo da bude nikakvih iznenađenja pa mogu da izborom ovog dugmeta pokrenem instalaciju. Čim se ovaj postupak završi, treba još samo da aktiviram novu temu i proverim šta sam postigao.

Za to je dovoljno da kliknem na dugme sa natpisom Get started with Storefront a sistem će mi automatski ponuditi mogućnost da instaliram čitav niz dodatnih tema (Child themes). One služe za još bolje prilagođavanje određenom tipu delatnosti a kompletnu ponudu možete videti ako se spustite nešto niže. Sa leve strane možete videti listu koja obuhvata sve besplatne dodatke za Storefront, a ja ću se potruditi da vam u nekoj od narednih lekcija pokažem kako se oni koriste.

Pošto sam uspešno instalirao novu temu, krajnje je vreme da proverim kako se to odrazilo na opšti izgled mog sajta. U tom cilju ću iz menija izabrati opciju Visit Site i automatski prikazati njegovu osnovnu stranicu. Kao što vidite, na njoj se trenutno nalaze samo neke opšte informacije a ja bih želeo da čitav sajt bude prvenstveno usmeren na prodaju. Drugim rečima, na ovom mestu bi trebalo da se pojavi stranica koja sadrži podatke o proizvodima a to se može postići na sledeći način. Za početak je potrebno da iz Admin panela izaberem stavku Settings a zatim kliknem na opciju Reading. Nakon toga mi neće biti teško da aktiviram opciju Static page i iz liste kao osnovnu stranicu (Front Page) postavim onu koja nosi naziv Shop.

Da bih bio u mogućnosti da održavam kontakt sa kupcima, neophodno je da njihove komentare usmerim na odgovarajuću stranicu. Pošto nju još uvek nisam kreirao, moram da kao Post page privremeno izaberem neki od postojećih sadržaja npr. About. Ako nakon toga sačuvam sve izmene i pokrenem funkciju koja služi za kreiranje nove stranice, neće mi biti teško da dodam novi blog i na taj način rezervišem prostor za komentare. Na kraju treba još samo da se vratim na podešavanje osnovnih sadržaja i kao Post page izaberem odgovarajuću stranicu (Blog).  

Sve ovo sam uradio sa ciljem da na osnovnu stranicu automatski postavim sve proizvode koji se nalaze u mojoj prodavnici. Taj zadatak je uspešno obavljen, ali me i dalje čeka još mnogo posla oko njenog uređivanja.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button