WooCommerce
Sadržaj lekcije

Ukoliko zaista želite da se bavite elektronskom trgovinom, neophodno je da svojim kupcima omogućite i direktno plaćanje naručene robe. Upravo to predstavlja osnovnu razliku između Internet kataloga i prave Online prodavnice. 

Ovaj cilj se može postići na nekoliko načina. Najjednostavnije rešenje predstavljaju servisi za Online plaćanje kao što je npr. PayPal jer vam oni omogućavaju jednostavan transfer sredstava. Njihov najveći nedostatak se ogleda u tome što obe strane – kupac i prodavac, moraju da imaju otvorene naloge jer se transfer sredstava vrši posredno. Ukoliko želite da svojim kupcima omogućite plaćanje preko kartica, najbolje bi bilo da se odlučite za Stripe jer vam on omogućava da na svoj sajt postavite sve što je potrebno za elektronsko plaćanje. To znači da će sistem automatski preuzeti sve potrebne podatke, izvršiti proveru i konačno prebaciti sredstva na vaš bankarski račun. Ja ću se potruditi da vam u lekcijama koje slede detaljnije pokažem oba pomenuta sistema.

Za sada je dovoljno da savladate osnovne pojmove a to se pre svega odnosi na zaštitu podataka. Pošto će se sistem koji ste izabrali automatski pobrinuti da čitav proces, od provere raspoloživih sredstava do njihovog povlačenja i prenosa na račun prodavca teče bez ikakvih komplikacija, vama preostaje da se pobrinete o bezbednosti same Online prodavnice. U tom cilju je potrebno da za svoj sajt obezbedite tzv. SSL sertifikat. Svi sajtovi koji su obezbeđeni na ovaj način ispred adrese imaju simbol u obliku malog katanca. U praksi to znači da se čitava komunikacija između WEB servera sa jedne i korisnika sa druge strane, obavlja u šifrovanoj formi. Na taj način se garantuje da neće doći do „odlivanja“ saobraćaja i da su svi ključni podaci poput boja kartice i sredstava koja se na njoj nalaze potpuno bezbedni.

Doduše, postoji mogućnost i da se plaćanje izvrši posredno, tj. da se za tu svrhu kupac preusmeri na poseban sajt npr. PayPal, a zatim ponovo vrati na vašu Online prodavnicu. U tom slučaju, svu brigu o bezbednosti preuzima vaš partner tj. servis preko koga se vrši plaćanje.

Bez obzira na ovu mogućnost, ja vam preporučujem da svoju Online prodavnicu obezbedite na odgovarajući način. Ukoliko ste to već uradili, neophodno je da i WooCommerce prilagodite novom okruženju. U tom cilju je potrebno da u Settings okviru potražite odeljak pod nazivom Checkout i aktivirate opciju Force secure checkout. Nakon toga će se na ekranu pojaviti još jedna sigurnosna opcija ali nju možete ostaviti isključenom. Ako na kraju sačuvate nove parametre, svi korisnici vašeg sajta će morati da koriste šifrovani oblik komunikacije što će se automatski odraziti i na sigurnost pri plaćanju.

Pošto se ovaj sajt nalazi na mom lokalnom računaru, ne postoji mogućnost da direktno koristim SSL režim, pa ću zato privremeno isključiti ovu opciju. Čim njegov sadržaj postavim na svoj Web server, potrudiću se da zaštita opet bude uključena.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button