WooCommerce
Sadržaj lekcije

Do sada sam se trudio da vam pokažem što više funkcija samog WooCommerce-a i pri tome koristio njegove osnovne parametre. U ovom poglavlju ću se vratiti na sam početak i detaljno prikazati sve njegove opcije.

Za početak ću iz Admin menija izabrati opciju WooCommerce, Settings i prikazati trenutno aktivne parametre. Prvi od njih (Base Location) se odnosi na fizičku lokaciju vaše prodavnice i obično se primenjuje pri određivanju troškova isporuke. Drugi parametar (Selling Location) vam omogućava da izaberete područje na kome ćete vršiti prodaju. To znači da se za početak možete ograničiti na matičnu državu i zatim polako širiti prodaju na region ili ostatak sveta. Treći parametar ima sličnu ulogu, s tom razlikom da se on odnosi na isporuku. Drugim rečima, ukoliko nemate mogućnosti da svoje proizvode šaljete u inostranstvo, jednostavno izaberite odgovarajuću opciju. Najbolje bi bilo da se teritorija koju možete da pokrijete poklapa sa onom na kojoj nudite svoje proizvode, jer ćete tako izbeći dodatne komplikacije.

Parametar pod nazivom Default Customer Location je bitan ukoliko želite da svoju ponudu prilagodite pojedinim tržištima. Kod mene je trenutno izabrana opcija koja zanemaruje ovaj podatak (No location by default) ali ako umesto nje izaberem npr. Geolocate, sistem će se potruditi da prema IP adresi korisnika odredi i njegov položaj. Na osnovu ovog podatka možete prilagoditi svoju ponudu ili je uskladiti sa lokalnim propisima.

Opcija pod nazivom Enable taxes and tax calculation bi trebalo da bude stalno uključena osim ako su ponude koje izlažete internog karaktera pa se na njih ne obračunava porez.

Sledeća opcija ima mnogo važniju ulogu. Naime, ukoliko želite da posebno naglasite neku osobinu vašeg sajta ili agresivno promovišete novu ponudu, jednostavno aktivirajte opciju Store notice i u sledeće polje unesite odgovarajuću poruku. Ona će se automatski pojaviti na svim stranicama, mada njen konačni položaj zavisi od teme koju ste izabrali. Da bih vam pokazao o čemu se zapravo radi, ja ću izborom dugmeta Save changes sačuvati trenutno izabrane parametre a zatim preći na drugi odeljak i osvežiti prikaz svoje prodavnice. Kao što vidite, na dnu okvira se pojavilo odgovarajuće obaveštenje što može da bude vrlo korisno u situacijama kao što su sezonske rasprodaje ili neke druge akcije.

Poslednjih nekoliko parametara se odnosi na valutu u kojoj želite da vršite obračun. To znači da možete da izaberete njen simbol, položaj u odnosu na numeričku vrednost, broj decimala itd. Ja nemam potrebu da išta menjam, pa ću zato još jednom kliknuti na dugme Save changes i dovršiti ovo podešavanje.

Pridružite se razgovoru
0% Završeno
Call Now Button